Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af318

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:af318 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af318 [ 3.06.2019 11:34] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  Proveďte kalibraci ​„optické sondy anemometru&#​8220;​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6  5 v [1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.  +  - Proveďte kalibraci ​"optické sondy anemometru". Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.  
-  -  Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.  +  - Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.  
-  -  Na základě průběhu ​dopplerovských signálů ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.  +  - Na základě průběhu ​měřeného signálu ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.  
-  -  Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60–80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení. ​+  - Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení. ​
  
  
Řádek 24: Řádek 24:
 elektromagnetický popis světelné vlny (vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), interference ve sbíhavých svazcích , Dopplerův princip elektromagnetický popis světelné vlny (vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), interference ve sbíhavých svazcích , Dopplerův princip
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_318.pdf|Pokyny k měření}}** ​+**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_318.pdf|Pokyny k měření}}** 
 + 
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_318_2.pdf|Návod k programu}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_318_2.pdf|Návod k programu}}** ​
  
zadani/af318.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 4.09.2013 14:16 (upraveno mimo DokuWiki)