Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af318

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:af318 [ 4.09.2013 14:20]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af318 [14.02.2019 15:42]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6-5 v [1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.  +  - Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 - 5 v [1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.  
-  -  Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.  +  - Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.  
-  -  Na základě průběhu ​dopplerovských signálů ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.  +  - Na základě průběhu ​měřeného signálu ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.  
-  -  Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení. ​+  - Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení. ​
  
  
zadani/af318.txt · Poslední úprava: 3.06.2019 11:34 autor: Kudrnová Hana Mgr.