Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af308

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:af308 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af308 [10.07.2017 11:41]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}}+{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)
  
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  Změřte vlnovou délku ​zelené čáry ​spektra ​rtuti Michelsonovým interferometrem. Totéž proveďte pro vlnovou délku He–Ne laseru.  +  - S použitím ​zelené čáry rtuti okalibrujte pákový převod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám. 
-  -  Měření proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí. ​ +  - Michelsonovým interferometrem ​změřte vlnovou délku He–Ne laseru. ​/​*NEVIDITELNÉ: ​ - Fabryho – Perotovým interferometrem změřte vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu.KONEC NEVIDITELNÉHO*/  ​ 
-  - Stanovte chybu vlnové délky. Diskutujte vliv zadaného převodního koeficientu pro posuv zrcadla u Michelsonova interferometru na systematickou chybu vlnové délky a hledejte jeho vhodnější velikost+  - Všechna měření proveďte metodou postupných měření a~zpracujte lineární regresí. Stanovte chybu vlnových délek získaných lineární regresí
  
  
Řádek 22: Řádek 22:
 intenzita světla, koherentní svazky, skládání světelných paprsků, fázový a dráhový rozdíl, intenzita světla, koherentní svazky, skládání světelných paprsků, fázový a dráhový rozdíl,
 interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, interference na interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, interference na
-tenkých vrstvách, proužky stejné tloušťky, ​proužky stejného sklonu+tenkých vrstvách, proužky stejné tloušťky, ​kroužky stejného sklonu
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_308.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_308.pdf|Pokyny k měření}}** ​
zadani/af308.txt · Poslední úprava: 10.07.2017 11:42 autor: Kudrnová Hana Mgr.