Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af305

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af305 [27.05.2015 10:50]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af305 [15.03.2018 14:27]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
  
     - Na internetu najděte katalogové listy všech optoelektronických součástek,​ které budete v úloze používat, konkrétní měřené součástky vybere vyučující. Parametry důležité ke splnění pracovních úkolů vypište a přiložte do zápisu z měření.     - Na internetu najděte katalogové listy všech optoelektronických součástek,​ které budete v úloze používat, konkrétní měřené součástky vybere vyučující. Parametry důležité ke splnění pracovních úkolů vypište a přiložte do zápisu z měření.
-  -  Změřte voltampérovou a světelnou charakteristiku připravené luminiscenční diody v propustném směru ​a určete, jakého materiálu je dioda zhotovena. Naměřené charakteristiky zpracujte graficky. Nezapomeňte na graf ln(//​I<​sub>​F</​sub>//​) vs. //​U<​sub>​F</​sub>//​+  - Změřte voltampérovou a světelnou charakteristiku připravené luminiscenční diody v propustném směru. Grafy vytvořte v praktiku, jsou povinnou součástí zápisu ​měření.  
-  -  Ze změřené V-A charakteristiky určete statický odpor //​R<​sub>​d</​sub>//,​ dynamický odpor //​R<​sub>​di</​sub>//,​ hodnotu konstanty ​//n// a prahové napětí //U*//. +  - Ze změřené V-A charakteristiky určete statický odpor //​R<​sub>​d</​sub>//,​ dynamický odpor //​R<​sub>​di</​sub>//,​ hodnotu konstanty n a prahové napětí //U<sup>*</​sup>​//. Určete, z jakého materiálu je dioda zhotovena. Nezapomeňte na graf ln(//​I<​sub>​F</​sub>//​) vs. //​U<​sub>​F</​sub>//​.  ​ 
-  -  Změřte charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení.  +  - Změřte charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení. Měření proveďte pomocí pikoampérmetru s vestavěným zdrojem Keithley s funkcí ukládání dat do paměti přístroje. Povinnou součástí zápisu z měření jsou grafy naměřených charakteristik,​ tabulky do protokolu netiskněte
-  -  Určete ​zisk fototranzistoru. ​+  - Změřte ​zisk fototranzistoru ​při třech různých hladinách osvětlení a jednom napětí //​U<​sub>​CE</​sub>//​
  
  
zadani/af305.txt · Poslední úprava: 15.03.2018 14:27 autor: Kudrnová Hana Mgr.