Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af304

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af304 [18.08.2016 13:26]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af304 [28.01.2021 11:08] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr. [Pracovní úkol]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (4) Měření fotometrického diagramu ​======+====== (4) Fotometrie a radiometrie ​======
  
  
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  Změřením osvětlení luxmetrem okalibrujte žárovku ​č.~(stanovte její svítivost)Do grafu vyneste ​závislost ​převrácené hodnoty druhé odmocniny z osvětlení na vzdálenosti ​luxmetru ​od žárovky. Z~této závislosti určete svítivost a polohu ​zdroje ​světla ​vůči jeho držákuV~dalším grafu vyneste závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu ​vzdálenosti ​luxmetru ​od žárovky a závislost osvětlení ​na převrácené hodnotě kvadrátu korigované vzdálenosti luxmetru od žárovkyTvary závislostí diskutujte+  - Změřte radiometrické a fotometrické vlastnosti světelného zdroje ​č. 1. 
-   ​Lummerovým - Brodhunovým fotometrem proměřte fotometrický diagram žárovky č.~2 v~horizontální rovině nebo ve vertikální rovině. Jako normál použijte žárovku ​č.~okalibrovanou ​bodě 1Naměřené výsledky zpracujte graficky ve fotometrickém diagramuvyznačte chyby nepřímého ​měření. +    - Spektroradiometrem změřte spektrální ​závislost ​intenzity vyzařování do jednoho vybraného směru ve vzdálenosti ​20 cm od zdroje v jednotkách W.m<​sup>​-2</​sup>​.nm<​sup>​-1</​sup>​. Vypočítejte intenzitu ozařování v jednotkách W.m<​sup>​-2</​sup>​. 
-  -  ​Pomocí luxmetru ​změřte ​směrovou závislost svítivosti plošného ​zdroje světla a ověřte ​platnost Lambertova zákona. Výsledky zpracujte do fotometrického diagramu. Stanovte jas zdroje s~relativní chybou výsledku.+    - Spektroradiometrem změřte ve stejném směru a vzdálenosti od zdroje spektrální ​závislost osvětlení ​v jednotkách lx.nm<​sup>​-1</​sup>​. Vypočítejte osvětlení v jednotkách lx
 +    Zpracováním naměřených spekter zkonstruujte křivku spektrální citlivosti aparatury a porovnejte ji se známou křivkou spektrální citlivosti průměrného lidského okaStanovte světelnou účinnost zdroje v jednotkách lm.W<​sup>​-1</​sup>​. Vypočítejte světelný tok zdroje ​jednotkách lm. Stanovte účinnost zdroje danou poměrem světelného (respzářivého) výkonu a elektrického příkonu v jednotkách lm/W (resp. %). 
 +    - Změřením osvětlení luxmetrem v různých vzdálenostech od světelného zdroje stanovte jeho svítivost do stejného směrukterý byl použit pro předchozí ​měření. 
 +    Proměřte fotometrický diagram světelného zdroje a jeho zpracování použijte k diskusi předchozích výsledků. 
 +  - Obdobným postupem ​změřte ​radiometrické a fotometrické vlastnosti světelného ​zdroje ​č. 2. 
 +  - Srovnejte změřené parametry obou světelných zdrojů a diskutujte rozdíly. Výsledky porovnejte i s údaji od výrobců zdrojů. 
 +  - Proměřte fotometrický diagram světelného zdroje č. 3 a ověřte, že je plošným zdrojem světla. Stanovte ​jeho jas.
  
  
Řádek 21: Řádek 27:
 **Základní vztahy a~klíčová slova:** **Základní vztahy a~klíčová slova:**
  
-fotometrické ​veličiny, svítivost, světelný tok, jas, osvětlení,​ světelné zdroje anizotropní,​ izotropní, Lambertův zákon, kosinový zářič+Fotometrické a radiometrické ​veličiny, svítivost ​a zářivost, světelný ​a zářivý ​tok, intenzita vyzařování a spektrální intenzita vyzařování, osvětlení, jas, světelné zdroje anizotropní,​ izotropní, Lambertův zákon, kosinový zářič
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_304.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_304.pdf|Pokyny k měření}}** ​
 +
 +
 +**{{:​zadani:​pokyny:​HumanEyeSensitivity PIII.xls|Křivka spektrální citlivosti normálního lidského oka (podle ISO 23539 / 2005)}}** ​
 +
  
  
  
zadani/af304.1471519569.txt.gz · Poslední úprava: 18.08.2016 13:26 autor: Kudrnová Hana Mgr.