Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af110

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:af110 [24.11.2013 17:58]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
zadani:af110 [ 2.12.2013 08:44]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
-{{ :​zadani:​p1_x.jpg?​200|}}+{{ :​zadani:​p1_x.jpg?​200|Kundtova trubice}}
   - Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v~mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z~naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v~tahu //E// materiálu tyče.   - Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v~mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z~naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v~tahu //E// materiálu tyče.
   - Změřte rychlost zvuku ve vzduchu pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou linární regrese a~graficky znázorněte.   - Změřte rychlost zvuku ve vzduchu pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou linární regrese a~graficky znázorněte.
zadani/af110.txt · Poslední úprava: 18.09.2014 13:01 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.