Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af106

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af106 [24.11.2013 19:06]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
zadani:af106 [ 4.02.2021 14:10] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Klíčová slova]
Řádek 5: Řádek 5:
 {{:​zadani:​texty:​txt_106.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_106.pdf|Studijní text}}
  
- 
-===== Pracovní úkol ===== 
 {{ :​zadani:​rotacni_viskozimetr.jpg?​200|Rotační viskozimetr}} {{ :​zadani:​rotacni_viskozimetr.jpg?​200|Rotační viskozimetr}}
 +===== Pracovní úkol =====
 +
  
   - Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské. ​   - Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské. ​
   - Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny.   - Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny.
   - Pro nenewtonovskou kapalinu změřte závislost viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte.   - Pro nenewtonovskou kapalinu změřte závislost viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte.
-  - Hustotu glycerinu změřte hustoměrem a pomocí tabulek stanovte podíl vody v~glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s~tabelovanou pro danou koncentraci.+  - Hustotu glycerinu změřte hustoměrem a pomocí tabulek stanovte podíl vody v~glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s~tabelovanou ​hodnotou ​pro danou koncentraci.
  
  
Řádek 21: Řádek 21:
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
  
-Viskozita, rovnice toku, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, {{zadani:​texty:​txt_106_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda ​měření hustoty}}.+Viskozita, rovnice toku, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, {{zadani:​texty:​txt_119_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda}}.
  
  
zadani/af106.1385316376.txt.gz · Poslední úprava: 24.11.2013 19:06 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.