Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af106

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:af106 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af106 [ 4.02.2021 14:10]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Klíčová slova]
Řádek 1: Řádek 1:
- 
- 
  
 ====== (VI) Studium reologického chování látek ​  ​====== ====== (VI) Studium reologického chování látek ​  ​======
Řádek 7: Řádek 5:
 {{:​zadani:​texty:​txt_106.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_106.pdf|Studijní text}}
  
 +{{ :​zadani:​rotacni_viskozimetr.jpg?​200|Rotační viskozimetr}}
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
Řádek 14: Řádek 12:
   - Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny.   - Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny.
   - Pro nenewtonovskou kapalinu změřte závislost viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte.   - Pro nenewtonovskou kapalinu změřte závislost viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte.
-  - Hustotu glycerinu změřte hustoměrem a pomocí tabulek stanovte podíl vody v glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s tabelovanou pro danou koncentraci.+  - Hustotu glycerinu změřte hustoměrem a pomocí tabulek stanovte podíl vody v~glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s~tabelovanou ​hodnotou ​pro danou koncentraci.
  
  
Řádek 23: Řádek 21:
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
  
-Viskozita, rovnice toku, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, {{zadani:​texty:​txt_106_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda ​měření hustoty}}.+Viskozita, rovnice toku, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, {{zadani:​texty:​txt_119_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda}}.
  
  
Řádek 31: Řádek 29:
   -  Měřenými kapalinami jsou glycerin a~škrob.   -  Měřenými kapalinami jsou glycerin a~škrob.
   -  Pro měření pomocí rotačního viskozimetru je nutné mít v~kádince 600~ml vzorku.   -  Pro měření pomocí rotačního viskozimetru je nutné mít v~kádince 600~ml vzorku.
-  -  Počáteční rozsah viskozimetru při měření škrobu nastavte na   ​10<​sup>​4</​sup>​~mPa·s. Škrob změřte s několika různými rotory. +  -  Počáteční rozsah viskozimetru při měření škrobu nastavte na   ​10<​sup>​4</​sup>​~mPa·s. Škrob změřte s~několika různými rotory. 
-  -  V~praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a~vody. Hustota a~viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí ​  ​tabulek stanovit z~jeho hustoty. Tabulky jsou k~dispozici u~úlohy.+  -  V~praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a~viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí ​  ​tabulek stanovit z~jeho hustoty. Tabulky jsou k~dispozici u~úlohy.
  
  
zadani/af106.txt · Poslední úprava: 4.02.2021 14:10 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.