Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:421

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:421 [26.10.2018 12:04]
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
zadani:421 [23.10.2020 09:07] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
Řádek 12: Řádek 12:
   - **S~využitím krystalu LiF jako analyzátoru proveďte měření následujících rentgenových spekter:**   - **S~využitím krystalu LiF jako analyzátoru proveďte měření následujících rentgenových spekter:**
     - **Rentgenka s~Cu anodou.**     - **Rentgenka s~Cu anodou.**
-      - proměřte krátkovlnné oblasti spekter brzdného záření při napětích 15~kV/1~mA, 25~kV/​0,​8~mA,​ 30~kV/​0,​8~mA,​ 33~kV/​0,​8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, interval Braggova úhlu pro 15~kV v~rozmezí (10° – 15°) s~krokem 0.2° a~dobou expozice 8 s~a~pro ostatní napětí interval Braggova úhlu (3° – 10°) s~krokem 0.2° a~dobou expozice 5~s; +      - proměřte krátkovlnné oblasti spekter brzdného záření při napětích 15~kV/1~mA, 25~kV/​0,​8~mA,​ 30~kV/​0,​8~mA,​ 33~kV/​0,​8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, interval Braggova úhlu pro 15~kV v~rozmezí (10° – 15°) s~krokem 0.2° a~dobou expozice 8 s~a~pro ostatní napětí interval Braggova úhlu (3° – 10°) s~krokem 0,2° a~dobou expozice 5~s; 
-      - proměřte charakteristická spektra rentgenky při napětích 15~kV/1~mA a~33~kV/​0,​8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, interval Braggova úhlu (15° – 30°), krok 0.1° a~dobu expozice 2~s; +      - proměřte charakteristická spektra rentgenky při napětích 15~kV/1~mA a~33~kV/​0,​8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, interval Braggova úhlu (15° – 30°), krok 0,1° a~dobu expozice 2~s; 
-      - proměřte tvar spektra s~Zr absorbérem. K~měření používejte tyto parametry: clonu s~Zr absorbérem tloušťky 0.05 mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0.1° a~dobu expozice 2~s; +      - proměřte tvar spektra s~Zr absorbérem. K~měření používejte tyto parametry: clonu s~Zr absorbérem tloušťky 0,05 mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0,1° a~dobu expozice 2~s; 
-      - proměřte tvar spektra s~Ni absorbérem. K~měření používejte tyto parametry: clonu s~Ni absorbérem tloušťky 0.01~mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0.1° a~dobu expozice 2~s.+      - proměřte tvar spektra s~Ni absorbérem. K~měření používejte tyto parametry: clonu s~Ni absorbérem tloušťky 0,01~mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0,1° a~dobu expozice 2~s.
     - **Rentgenka s~Fe anodou**     - **Rentgenka s~Fe anodou**
-      - proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33~kV/0.8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0.1° a~dobu expozice 2~s; +      - proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33~kV/0,8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0,1° a~dobu expozice 2~s; 
-      - proměřte tvar spektra s~Zr absorbérem. K~měření používejte tyto parametry: clonu s~Zr absorbérem tloušťky 0.05~mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0.1° a~dobu expozice 3~s.+      - proměřte tvar spektra s~Zr absorbérem. K~měření používejte tyto parametry: clonu s~Zr absorbérem tloušťky 0,05~mm, interval Braggova úhlu (3° – 30°), krok 0,1° a~dobu expozice 3~s.
     - **Rentgenka s~Mo anodou.**     - **Rentgenka s~Mo anodou.**
-      - proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33~kV/​0.8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~ mm, interval Braggova úhlu (3° – 35°), krok 0.1° a~dobu expozice 3~s.+      - proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33~kV/​0.8~mA. K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~ mm, interval Braggova úhlu (3° – 35°), krok 0,1° a~dobu expozice 3~s.
     - **Rentgenka s~Cu anodou:**     - **Rentgenka s~Cu anodou:**
-      - proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33~kV/0.8~mA v~intervalu Braggova úhlu (42° – 51°). K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, krok 0.1° a~dobou expozice 2~s.+      - proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33~kV/0,8~mA v~intervalu Braggova úhlu (42° – 51°). K~měření používejte tyto parametry: clonu o~průměru 2~mm, krok 0,1° a~dobou expozice 2~s.
   - **Interpretujte naměřené výsledky (pro mezirovinnou vzdálenost krystalu LiF používejte hodnotu //​d//​~=~201,​4~pm):​**   - **Interpretujte naměřené výsledky (pro mezirovinnou vzdálenost krystalu LiF používejte hodnotu //​d//​~=~201,​4~pm):​**
     - **Krátkovlnná mez brzdného záření**     - **Krátkovlnná mez brzdného záření**
Řádek 34: Řádek 34:
  
  
-**Poznámka I: mřížková konstanta LiF je 201.4~pm!!!**+**Poznámka I: mřížková konstanta LiF je 201,4~pm!!!**
  
 **Poznámka II: ** **Poznámka II: **
zadani/421.txt · Poslední úprava: 23.10.2020 09:07 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.