Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:414

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:414 [17.04.2019 09:03]
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
zadani:414 [17.04.2019 09:06] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
Řádek 20: Řádek 20:
 Vzhledem ke vztahům pro určení mrtvé doby metodou dvou zářičů je potřebné měřit dílčí hodnoty s co nejlepší přesností. Doporučená expozice je 400s (minimálně 200s) pro všechna měření, jejichž přesnost se podílí na chybě výsledku. Měřící software umožňuje zjistit i načítané impulzy během poloviny měřícího intervalu (funkce //​**Statistika**//​). Vzhledem ke vztahům pro určení mrtvé doby metodou dvou zářičů je potřebné měřit dílčí hodnoty s co nejlepší přesností. Doporučená expozice je 400s (minimálně 200s) pro všechna měření, jejichž přesnost se podílí na chybě výsledku. Měřící software umožňuje zjistit i načítané impulzy během poloviny měřícího intervalu (funkce //​**Statistika**//​).
 S použitím samostatného vyhodnocení první poloviny a druhé poloviny intervalu a celého intervalu diskutujte přesnost této metody stanovení mrtvé doby GM detektoru. S použitím samostatného vyhodnocení první poloviny a druhé poloviny intervalu a celého intervalu diskutujte přesnost této metody stanovení mrtvé doby GM detektoru.
-Pozor na záměnu četnosti impulsů //n// (která má rozměr s<​sup>​-1</​sup>​) s bezrozměrným počtem impulsů //N// !+Pozor na záměnu četnosti impulsů ​**//n//** (která má rozměr s<​sup>​-1</​sup>​) s bezrozměrným počtem impulsů ​**//N//** !
  
-**Ad 3.** Pro získání statistiky nasnímejte zářič s dostatečně dlouhou expozicí (alespoň 1 000 s). Polohu zářiče zvolte tak, aby střední doba mezi registrovanými ​ impulzy (převrácená hodnota četnosti 1/n) byla řádově větší (30-50x), než mrtvá doba detektoru. Následně vyberte vhodně dlouhé intervaly (v rozsahu 20 - 1 000 ms) a prohlédněte příslušné statistiky. Vhodné statistiky s příslušnými histogramy uložte a porovnejte s Poissonovým,​ respektive Gaussovým rozdělením.+**Ad 3.** Pro získání statistiky nasnímejte zářič s dostatečně dlouhou expozicí (alespoň 1 000 s). Polohu zářiče zvolte tak, aby střední doba mezi registrovanými ​ impulzy (převrácená hodnota četnosti ​**1///n//**) byla řádově větší (30-50x), než mrtvá doba detektoru. Následně vyberte vhodně dlouhé intervaly (v rozsahu 20 - 1 000 ms) a prohlédněte příslušné statistiky. Vhodné statistiky s příslušnými histogramy uložte a porovnejte s Poissonovým,​ respektive Gaussovým rozdělením.
  
 **Program "GM nový"​** pro zpracování měření zaznamenává dobu měření (nastavujeme po kliknutí na tlačítko //**Nové měření**//​),​ počet zaregistrovaných impulzů a příslušnou četnost. **Program "GM nový"​** pro zpracování měření zaznamenává dobu měření (nastavujeme po kliknutí na tlačítko //**Nové měření**//​),​ počet zaregistrovaných impulzů a příslušnou četnost.
zadani/414.txt · Poslední úprava: 17.04.2019 09:06 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.