Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:404

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:404 [ 2.09.2013 12:08]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:404 [30.10.2013 08:32] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
Řádek 9: Řádek 9:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Určete absorpční koeficient záření ​gama pro elementy AlFe, Cd a~Pb v~závislosti na energii ​zářeníZpracujte graficky +  - Určete absorpční koeficient záření ​γ pro olovokadmium ​a~železo ​v~závislosti na energii, zpracujte graficky
-  - Stanovte polotloušťku výše uvedených materiálů pro některé energie: 59.5,  186.2, 241.9, 295.2, 351.9, 609.3, 1120.3, 1238.3, 1408.0 a~1764.5~keV +  - Stanovte polotloušťku výše uvedených materiálů pro energie dostatečně intenzivních přechodů používaného zářiče
-  - Srovnejte ​experimentální ​hodnoty s~hodnotami ​teoretickými (teoretické hodnoty interpolujte) ​pro elementy AlFe a~Pb (viz  tabulka u~experimentu) +  - Srovnejte ​naměřené ​hodnoty ​absorpčního koeficientu ​s~hodnotami ​tabulkovými ​pro olovokadmium ​a~železo. 
-  - Případný nesouhlas zdůvodněte +  - Diskutujte vliv jednotlivých interakcí γ záření s látkou na naměřené hodnoty v používané experimentální geometrii.
  
  
zadani/404.1378116483.txt.gz · Poslední úprava: 30.10.2013 08:32 (upraveno mimo DokuWiki)