Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:401

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:401 [ 2.10.2017 17:13]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A1) Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.]
zadani:401 [ 2.10.2017 17:27]
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-====== (A1) Objevování částic v detektoru ATLAS v CERN +====== (A1) Objevování částic v detektoru ATLAS v CERN  ====== 
- ======+ 
  
 {{:​zadani:​texty:​txt_401.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_401.pdf|Studijní text}}
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Formulujte pravidla pro identifikaci interakcí pionů s protony, ​      ​neutrony a jádry uhlíku. +  - Zpracujte ​ibližně 50 událostí ​detektoru ATLAS programem Hypatia 
-  - Pořiďte záznamy o zpracovávaných interakcích podle iloženého ​   vzoru a nalezněte každé skupiny jednoho zástupce. +  - Pomocí programu ROOT zobrazte histogram invariantních hmotností pro různě velké statistické soubory 
-  - Určete druh částic v primárních interakcích. +  - Identifikujte výrazné píky ​přiřaďte je očekávaným částicím 
-  - Klasifikujte sekundární jevy podle obr.1. ​nalezněte    z každé ​ skupiny alespoň jednoho zástupce. +  - Zjistěte chybu střední hodnoty invariantní hmotnosti pro nalezené částice pro různě velké statistické soubory 
- +  - Vyneste zjištěné chyby do grafu jako funkci počtu událostí a srovnejte je s Poissonovým rozdělením
 ===== Literatura ===== ===== Literatura =====
 Návod Návod
zadani/401.txt · Poslední úprava: 4.10.2019 09:54 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.