Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:333

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:333 [28.01.2020 11:29]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:333 [27.01.2022 15:42] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== (33) Kolorimetrie ======
  
  
 +{{:​zadani:​texty:​txt_333.pdf|Studijní text}}
 +
 +
 +===== Pracovní úkol =====
 +
 +  -  Spektrofotometrem OceanOptics Flame změřte emisní spektrum halogenové žárovky HL2000 v reflexním uspořádání odrazem od reflexního bílého standardu. Porovnáním naměřeného spektra se standardním spektrem iluminantu A určete spektrální citlivost použitého spektrofotometru ve spektrálním rozsahu 380 nm - 780 nm.
 +  -  Se spektrofotometrem OceanOptics Flame a iluminantem HL2000 změřte v reflexním uspořádání barevná reflexní spektra bílého, červeného,​ žlutého, zeleného a modrého papíru. Z naměřených spekter vypočtěte pomocí spektrální citlivosti spektrofotometru a známých funkcí citlivosti oka (color matching functions) barevné trichromatické souřadnice X, Y, Z barevných papírů v barevném prostoru. ​
 +  -  V programu OceanView aktivujte spektroskopickou aplikaci měření barvy (Color) a ve stejném uspořádání jako v bodě 2 (reflexní uspořádání,​ světelný zdroj HL2000) proměřte přímo barevné parametry bílého, červeného,​ žlutého, zeleného a modrého papíru. Barevné parametry měřte 10krát a statisticky zpracujte. Naměřené barevné parametry srovnejte s parametry vypočtenými v bodě 2.
 +  - Změřte barevné parametry barevných papírů v reflexním uspořádání při osvětlení dvěma vybranými typy LED žárovek. Diskutujte rozdíly v naměřených hodnotách. ​
 +
 +
 +
 +
 +**Student si může úlohu zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh.**
 +
 +
 +** Základní vztahy a klíčová slova: **
 +
 +Chromatičnost,​ kolorita, trichromatické kolorimetrické soustavy, kolorimetrické koeficienty,​ normalizované funkce citlivosti oka, diagram chromatičnosti,​ index podání barev
 +
 +
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_333.pdf|Pokyny k měření}}** ​
  
-====== (33) Kolorimetrie ====== 
  
  
-Pracovní úkoly budou specifikovány po dohodě s vedoucí praktika. 
zadani/333.1580207366.txt.gz · Poslední úprava: 28.01.2020 11:29 autor: Kudrnová Hana Mgr.