Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:332

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:332 [29.01.2016 13:35]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:332 [29.01.2016 14:15] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 7: Řádek 7:
 V praktiku je k disposici optická stavebnice, obsahující odrazovou mřížku, 2 nastavitelné štěrbiny, 2 dutá zrcadla, zdroj a detektor světla. S těmito optickými prvky lze sestavit např. monochromátor v tzv. uspořádání Czerny-Turner. V praktiku je k disposici optická stavebnice, obsahující odrazovou mřížku, 2 nastavitelné štěrbiny, 2 dutá zrcadla, zdroj a detektor světla. S těmito optickými prvky lze sestavit např. monochromátor v tzv. uspořádání Czerny-Turner.
  
-Úloha předpokládá,​ že student si sám vyhledá a nastuduje vhodnou literaturu. ​Poté se ijde domluvit s vedením praktika ​na vhodném ​uspořádání aparatury a znění pracovních úkolů. ​+Úloha předpokládá,​ že student si sám vyhledá a nastuduje vhodnou literaturu. ​Před zápisem na měření student ​inese návh na uspořádání aparatury a také svůj návrh na znění pracovních úkolů. Náplní úlohy bude nejen sestavení monochromátoru,​ ale i ověření jeho funkce, případně proměření jeho parametrů. 
  
-**Úlohu si student může ​zapsat ​až po absolvování nejméně poloviny běžných úloh a  +**O úlohu se student může ​zajímat ​až po absolvování nejméně poloviny běžných úloh. Pro stanovení termínu měření ​schválení pracovních úkolů je třeba včasná ​předchozí ​domluva ​vedoucí ​praktika.** 
-po předchozí ​ ​diskusi ​vedením ​praktika.**+ 
 +//** Poznámka: ** 
 +Bude-li referát ohodnocen 18 - 20 body, bude toto měření počítáno za dvě úlohy. 
 +//
  
  
    
zadani/332.1454070948.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 13:35 autor: Kudrnová Hana Mgr.