Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:332

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:332 [29.01.2016 13:28]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:332 [29.01.2016 14:15] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 5: Řádek 5:
  
  
-Úloha nabízí využití vlastní tvůrčí invence studenta.+V praktiku je k disposici optická stavebnice, obsahující odrazovou mřížku, 2 nastavitelné štěrbiny, 2 dutá zrcadla, zdroj a detektor světla. S těmito optickými prvky lze sestavit např. monochromátor v tzv. uspořádání Czerny-Turner.
  
-V praktiku je k disposici optická stavebniceobsahující odrazovou ​ížku2 nastavitelné štěrbiny2 dutá zrcadla, zdroj a detektor světla.+Úloha předpokládáže student si sám vyhledá a nastuduje vhodnou literaturu. Před zápisem na měření student přinese návh na uspořádání aparatury a také svůj návrh na znění pracovních úkolů. Náplní úlohy bude nejen sestavení monochromátoruale i ověření jeho funkcepřípadně proměření jeho parametrů
  
-Úloha předpokládá, ​že student předem přijde s návrhem uspořádání aparatury ​zněním ​pracovních úkolů. Prodiskutuje jej vedením ​praktika. ​Pak  úlohu sestaví, proměří a zpracuje. ​+**O úlohu se student může zajímat až po absolvování nejméně poloviny běžných úloh. Pro stanovení termínu měření schválení ​pracovních úkolů ​je třeba včasná předchozí domluva ​vedoucí ​praktika.**
  
-**Zajímat se o ni však může student až po absolvování nejméně poloviny běžných úloh a  +//** Poznámka: ** 
-po předchozí ​ diskusi s vedením praktika.**+Bude-li referát ohodnocen 18 - 20 body, bude toto měření počítáno za dvě úlohy. 
 +//
  
  
    
zadani/332.1454070527.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 13:28 autor: Kudrnová Hana Mgr.