Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:332

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:332 [29.01.2016 13:26]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:332 [29.01.2016 14:15] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 5: Řádek 5:
  
  
 +V praktiku je k disposici optická stavebnice, obsahující odrazovou mřížku, 2 nastavitelné štěrbiny, 2 dutá zrcadla, zdroj a detektor světla. S těmito optickými prvky lze sestavit např. monochromátor v tzv. uspořádání Czerny-Turner.
  
 +Úloha předpokládá,​ že student si sám vyhledá a nastuduje vhodnou literaturu. Před zápisem na měření student přinese návh na uspořádání aparatury a také svůj návrh na znění pracovních úkolů. Náplní úlohy bude nejen sestavení monochromátoru,​ ale i ověření jeho funkce, případně proměření jeho parametrů. ​
  
-Úloha nabízí využití vlastní tvůrčí invence studenta.+**O úlohu se student může zajímat až po absolvování nejméně poloviny běžných úloh. Pro stanovení termínu měření a schválení pracovních úkolů je třeba včasná předchozí domluva s vedoucí praktika.**
  
-V praktiku je k disposici optická stavebniceobsahující odrazovou ​mřížku, 2 nastavitelné štěrbiny, 2 dutá zrcadla, zdroj a detektor světla. +//** Poznámka: ** 
- +Bude-li referát ohodnocen 18 - 20 bodybude toto měření počítáno ​za dvě úlohy. 
-Úloha předpokládá,​ že student přijde s návrhem uspořádání aparatury a zněním pracovních úkolů. Prodiskutuje jej  +//
-s vedením praktika. Pak  úlohu sestaví, proměří a zpracuje. Náplň by měla časově pokrýt  +
-rozsah předmětu NOFY028. Úloha pak bude hodnocena ​za dvě běžné ​úlohy. +
- +
-**Zajímat se o ni však může student až po absolvování nejméně poloviny běžných úloh a  +
-po předchozí ​ diskusi s vedením praktika.**+
  
  
    
zadani/332.1454070394.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 13:26 autor: Kudrnová Hana Mgr.