Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:332

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:332 [29.01.2016 13:15]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:332 [29.01.2016 14:15] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 4: Řádek 4:
 ====== (32) Stavba mřížkového monochromátoru ====== ====== (32) Stavba mřížkového monochromátoru ======
  
-/​*{{:​zadani:​texty:​txt_332.pdf|Studijní text}}*/ 
  
 +V praktiku je k disposici optická stavebnice, obsahující odrazovou mřížku, 2 nastavitelné štěrbiny, 2 dutá zrcadla, zdroj a detektor světla. S těmito optickými prvky lze sestavit např. monochromátor v tzv. uspořádání Czerny-Turner.
  
-===== Pracovní ​úkol =====+Úloha předpokládá,​ že student si sám vyhledá a nastuduje vhodnou literaturu. Před zápisem na měření student přinese návh na uspořádání aparatury a také svůj návrh na znění pracovních ​úkolů. Náplní úlohy bude nejen sestavení monochromátoru,​ ale i ověření jeho funkce, případně proměření jeho parametrů. ​
  
-  - Najděte a prostudujte dostupnou literaturu týkající se měření rychlosti světla. +**O úlohu se student ​může zajímat ​až po absolvování ​nejméně ​poloviny ​běžných úloh. Pro stanovení ​termínu měření a schválení pracovních ​úkolů je třeba včasná předchozí domluva s vedoucí praktika.**
-  - Popište a vysvětlete princip měření rychlosti světla metodou rotujícího zrcadla. +
-  - Sestavte aparaturu. +
-  - Změřte rychlost světla. +
- +
-**Úloha vyžaduje spolupráci 2 studentů. Měření probíhá v čase, kdy se v místnostech praktika pohybuje co nejméně ostatních studentů. Aparatura je za provozu hlučná.\\ +
-\\ +
-O úlohu se může zajímat ​dvojice studentů, kteří mají absolvovanou ​nejméně ​polovinu ​běžných úloh. Pro domluvení ​termínu měření a pokynů k pracovním ​úkolůje třeba včasná předchozí domluva s vedoucí praktika.** +
- +
-** Základní vztahy a klíčová slova: ** +
- +
-měření rychlosti světla, Fizeauova metoda, Foucaultova metoda, Michelsonova modifikace Foucaultovy metody +
- +
-/*Pokyny k měření jsou k zapůjčení v praktiku.*/+
  
 +//** Poznámka: **
 +Bude-li referát ohodnocen 18 - 20 body, bude toto měření počítáno za dvě úlohy.
 +//
  
  
    
- 
- 
- 
zadani/332.1454069707.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 13:15 autor: Kudrnová Hana Mgr.