Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:331

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:331 [ 3.02.2017 11:03]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:331 [ 3.02.2017 11:08]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 11: Řádek 11:
  
   - U optického mikroskopu (OM) zjistěte zvětšení kamery pro objektivy s různým zvětšením. Pozorování proveďte v uspořádání analogickém skenovacímu elektronovému mikroskopu (SEM), tj. v odraženém světle. ​   - U optického mikroskopu (OM) zjistěte zvětšení kamery pro objektivy s různým zvětšením. Pozorování proveďte v uspořádání analogickém skenovacímu elektronovému mikroskopu (SEM), tj. v odraženém světle. ​
-  - Vypočítejte ​rozlišení OM a hloubku ostrosti pro objektivy ​použité v bodě 1 a porovnejte s výsledky pozorování vhodného vzorku v OM. Pro výpočet uvažujte světlo o vlnové délce 550 nm. +  - Na vhodných vzorcích zjistěte ​rozlišení OM a hloubku ostrosti pro alespoň dva různé ​objektivy ​a tyto hodnoty ověřte výpočtem. Pro výpočet uvažujte světlo o vlnové délce 550 nm. Rozdíly diskutujte
-  - Určete vlnovou délku urychlených elektronů pro tři různé hodnoty urychlovacího napětí ​(Uz intervalu 1 -- 30 kV a diskutujte s ohledem na vlnovou délku světla použitého v OM.  +  - Vypočtěte vlnovou délku urychlených elektronů pro tři různé hodnoty urychlovacího napětí ​//U// z intervalu 1 – 30 kV a diskutujte s ohledem na vlnovou délku světla použitého v OM.   
-  - Spočítejte rozlišení a hloubku ostrosti elektronového mikroskopu (EM) pro tři vybrané hodnoty urychlujícího napětí (viz bod 3), víte-li, že jeho rozlišení je 2~nm při //U//~=~30~kV. Při výpočtu předpokládejte stejnou hodnotu numerické apertury. Diskutujte velikost numerické apertury se změnou pracovní vzdálenosti. Vypočtené parametry porovnejte s parametry OM. +  - Spočítejte rozlišení a hloubku ostrosti elektronového mikroskopu (SEM) pro tři vybrané hodnoty urychlujícího napětí (viz bod 3), víte-li, že jeho rozlišení je 2 nm při //U// = 30 kV. Při výpočtu předpokládejte stejnou hodnotu numerické apertury. Diskutujte velikost numerické apertury se změnou pracovní vzdálenosti. Vypočtené parametry porovnejte s parametry OM. 
-  - Vzorky pozorované v OM založte do skenovacího elektronového mikroskopu a pozorujte při stejných zvětšeních jako u OM. Získané obrazy ​porovnejte a diskutujte rozdíly. +  - Vzorky pozorované v OM založte do skenovacího elektronového mikroskopu a pozorujte při stejných zvětšeních jako u OM. Obrazy vzorků získané optickým a elektronovým mikroskopem ​porovnejte a diskutujte rozdíly. 
-  - Pro jednu hodnotu urychlovacího napětí a zvolenou pracovní vzdálenost se pokuste SEM seřídit tak, aby jste vybraný vzorek mohli pozorovat při co největším možném zvětšení ​(SEM MIRA I umožňuje max. zvětšení 1 000 000 x). Zaznamenejte obrazy povrchu vzorku pomocí detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů a diskutujte jejich rozdíly.+  - Pro jednu hodnotu urychlovacího napětí a zvolenou pracovní vzdálenost se pokuste SEM seřídit tak, abyste ​vybraný vzorek mohli pozorovat při co největším možném zvětšení. Zaznamenejte obrazy povrchu vzorku pomocí detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů a diskutujte jejich rozdíly.
  
 **Místnost s mikroskopem je klimatizována na teplotu 20°C. Je tam poměrně chladno, přizpůsobte tomu proto svůj oděv.** **Místnost s mikroskopem je klimatizována na teplotu 20°C. Je tam poměrně chladno, přizpůsobte tomu proto svůj oděv.**
Řádek 22: Řádek 22:
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-zobrazení centrovanými optickými systémy, konvenční zraková vzdálenost, zvětšení,​+zobrazení centrovanými optickými systémy, zvětšení,​
 rozlišení,​ hloubka ostrosti, numerická apertura, optický mikroskop (OLYMPUS BX51/BX52), rozlišení,​ hloubka ostrosti, numerická apertura, optický mikroskop (OLYMPUS BX51/BX52),
 elektronový mikroskop (MIRA I Tescan) elektronový mikroskop (MIRA I Tescan)
zadani/331.txt · Poslední úprava: 3.02.2017 11:08 autor: Kudrnová Hana Mgr.