Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:328

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:328 [29.01.2016 11:06]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:328 [31.01.2018 11:02] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 16: Řádek 16:
   - Stanovte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč? ​   - Stanovte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč? ​
   - Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením). ​   - Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením). ​
-  - Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!!!). +  - Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!). 
   - Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).   - Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).
  
zadani/328.1454062003.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 11:06 autor: Kudrnová Hana Mgr.