Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:328

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:328 [ 2.09.2013 11:40]
Drbohlav Tomáš Mgr.
zadani:328 [31.01.2018 11:02]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 5: Řádek 5:
  
  
 +{{:​zadani:​texty:​txt_328.pdf|Studijní text}}
  
-Studijní ​text k zapůjčení v praktiku ​+Obsáhlejší studijní ​text je k zapůjčení v praktiku.
  
  
Řádek 15: Řádek 16:
   - Stanovte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč? ​   - Stanovte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč? ​
   - Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením). ​   - Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením). ​
-  - Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!!!). +  - Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!). 
   - Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).   - Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).
  
-**Student si může ​úloha ​zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika. **+**Student si může ​úlohu ​zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika. **
  
-===== Základní vztahy a klíčová slova =====+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 spontánní a stimulovaná emise světla, inverze obsazení energetických hladin, průchod světelného svazku rezonátorem,​ koherence, divergence, monochromatičnost,​ příčné a podélné módy, Gaussovský svazek spontánní a stimulovaná emise světla, inverze obsazení energetických hladin, průchod světelného svazku rezonátorem,​ koherence, divergence, monochromatičnost,​ příčné a podélné módy, Gaussovský svazek
 +
 +Pokyny k měření jsou ve studijním textu.
  
  
zadani/328.txt · Poslední úprava: 22.06.2023 11:31 autor: Kudrnová Hana Mgr.