Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:320

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:320 [ 3.09.2013 15:15]
Drbohlav Tomáš Mgr. [Základní vztahy a klíčová slova]
zadani:320 [10.09.2015 09:13] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}}+{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)
  
-  - Změřte divergenci laserového svazku. +===== Pracovní úkol =====
-  - Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření ​ svazku sestavte Galileův teleskop. Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte, kolikrát bude laserový svazek rozšířen a porovnejte s naměřenou hodnotou. +
-  - Pozorujte interferenční proužky při změně polohy zrcadla Z<​sub>​3</​sub>, ​ vysvětlete pozorovaný efekt. Do jednoho z interferujících svazků vložte některé z přiložených skel. Popište a  vysvětlete změny v interferenčním obrazci.+
  
 +  -  Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku změřte na milimetrovém papíru i měřičem profilu svazků a obě metody porovnejte.
 +  -  Sestavte Galileův teleskop. Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, a výsledek porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček.
 +  -  Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku interferenčních proužků.
 +  -  Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci při:
 +     ​- ​ naklánění zrcadla Z4,
 +     ​- ​ posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem,
 +     ​- ​ vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a
 +     ​- ​ ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku.
 + 
  
-/*  
  
-Postup při sestavování Michelsonova interferometru je podrobně popsán ve  +** Základní vztahy a klíčová slova: ​**
-zvláštním návodu, který je nutno vypůjčit v praktiku k prostudování. +
-V něm **<​em>​prohlédněte,​ zda je opraven</​em>​** obrázek 3b.  Ohniska jsou z principielních důvodů +
-společná u obou teleskopů, u Galileova je tedy levý kraj vyznačení ohniskových délek společný. +
-*/+
  
 +interference dvou svazků, fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, princip Michelsonova
 +interferometru
  
-===== Základní vztahy a klíčová slova =====+/* 
 +**[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]** 
 +*/
  
-interference dvou svazků, ​ fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, ​ 
-princip Michelsonova interferometru [1],​[3],​[4]. 
  
-**[[:zadani:texty:txt_320|Pokyny k měření]]**+**{{:zadani:pokyny:mereni_320.pdf|Pokyny k měření}}**
  
  
zadani/320.1378214120.txt.gz · Poslední úprava: 3.09.2013 15:15 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.