Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:320

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:320 [ 2.09.2013 10:41]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:320 [22.08.2014 10:38]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}}+{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30) 
 + 
 +===== Pracovní úkol =====
  
   - Změřte divergenci laserového svazku.   - Změřte divergenci laserového svazku.
Řádek 22: Řádek 24:
  
  
-===== Základní vztahy a klíčová slova =====+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 interference dvou svazků, ​ fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, ​ interference dvou svazků, ​ fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, ​
-princip Michelsonova interferometru ​[1],​[3],​[4].+princip Michelsonova interferometru
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​txt_320.htm|Pokyny k měření}}**+**[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]**
  
  
zadani/320.txt · Poslední úprava: 10.09.2015 09:13 autor: Kudrnová Hana Mgr.