Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:318

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:318 [30.05.2019 09:50]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:318 [ 3.06.2019 11:35] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 7: Řádek 7:
  
  
-  - Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 – 5 v~[1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v~průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z~geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.+  - Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v~průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z~geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.
   - Připravte aparaturu k~měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v~detekční optice a~vymezte prostorovou dírkovou clonu.   - Připravte aparaturu k~měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v~detekční optice a~vymezte prostorovou dírkovou clonu.
   - Na základě průběhu měřeného signálu optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v~kyvetě.   - Na základě průběhu měřeného signálu optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v~kyvetě.
zadani/318.txt · Poslední úprava: 3.06.2019 11:35 autor: Kudrnová Hana Mgr.