Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:318

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:318 [ 7.11.2013 14:55]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:318 [14.02.2019 15:38]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 9: Řádek 9:
   - Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 – 5 v~[1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v~průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z~geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.   - Proveďte kalibraci "​optické sondy anemometru"​. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 – 5 v~[1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v~průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z~geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.
   - Připravte aparaturu k~měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v~detekční optice a~vymezte prostorovou dírkovou clonu.   - Připravte aparaturu k~měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v~detekční optice a~vymezte prostorovou dírkovou clonu.
-  - Na základě průběhu ​dopplerovských signálů ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v~kyvetě.+  - Na základě průběhu ​měřeného signálu ​optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v~kyvetě.
   - Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a~z~ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a~standardní odchylku nalezeného rozdělení.   - Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a~z~ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a~standardní odchylku nalezeného rozdělení.
   - Diskutujte, jaký vliv na výsledek má to, že parametry optické sondy jsou měřeny ve vzduchu, zatímco měření rychlostí částic probíhá ve vodě.   - Diskutujte, jaký vliv na výsledek má to, že parametry optické sondy jsou měřeny ve vzduchu, zatímco měření rychlostí částic probíhá ve vodě.
zadani/318.txt · Poslední úprava: 3.06.2019 11:35 autor: Kudrnová Hana Mgr.