Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:317

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:317 [ 2.09.2013 10:59]
Drbohlav Tomáš Mgr.
zadani:317 [29.01.2016 10:10] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
 {{:​zadani:​texty:​txt_317.pdf|Studijní text}} ​ {{:​zadani:​texty:​txt_317.pdf|Studijní text}} ​
  
-Pro měření je připraveno více variantPo dohodě s~vyučujícím některé z~nich vyberte!+{{ img_3193.jpg?150}}
  
-===== Pracovní úkol =====+/*Pro měření je připraveno více variant. Po dohodě s~vyučujícím jednu z~nich vyberte!*/​ 
 +Pro měření je připraveno více variant. Buďte připraveni na všechny! Variantu, kterou budete měřit, vybere vyučující.
  
-   -   ​Změřte ​ absorpční spektrum roztoků kalmagitu s~koncentracemi ​   //​c<​sub>​0</​sub>//,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​2,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​4 při pH~=~10 v~celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky. +===== Varianta A - Pracovní úkol ===== 
-   ​- ​  ​Měření z~bodu 1. pro koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>/​2 doplňte ​ proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace,​ které navíc obsahují ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l a~25.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l ​ síranu hořečnatého ​ MgSO<​sub>​4</​sub>​. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete ​ isobestické body. +(Jeden z pracovních úkolů varianty A změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.) 
-   ​- ​  Proměřte systém kalmagit + MgSO<​sub>​4</​sub>​ metodou ​ spojité variace při třech vhodně vybraných vlnových délkách. ​ Výchozí koncentrace je pro kalmagit //​c//<​sub>​0</​sub>,​ pro MgSO<​sub>​4</​sub> ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l. Určete koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>​ a~disociační ​ konstantu komplexu.  +   -   ​Změřte ​ absorpční spektrum roztoků kalmagitu s~koncentracemi ​   //​c<​sub>​0</​sub>//,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​2,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​4 při pH~=~10 v~celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky. Pomocí měření absorpce světla určete koncentraci vzorku X kalmagitu připraveného u úlohy
-   - Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a~spektrální šířku propouštěné oblasti. +   - Měření z~bodu 1. pro koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>/​2 doplňte ​ proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace,​ které navíc obsahují ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l a~25.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l ​ síranu hořečnatého ​ MgSO<​sub>​4</​sub>​. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete ​ isobestické body. 
-   - Změřte index lomu vybraného filtru a~odhadněte,​ jakou částí přispívá k~celkové optické hustotě filtru na různých vlnových délkách jeho odrazivost //R//. +   ​- ​ Proveďte odhad chyby transmitance a~určete chybu nepřímého měření absorpčního ​ koeficientu.
-   - Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu. +
-   ​- ​Proveďte odhad chyby transmitance a~určete chybu nepřímého měření absorpčního ​ koeficientu.+
  
-Z~úkolů ​a~6 vyberte jeden.+===== Varianta B - Pracovní ​úkol ===== 
 +(Jeden z pracovních úkolů varianty B změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.) 
 +   ​- ​  ​Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu. 
 +   ​- ​  ​Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a~spektrální šířku propouštěné oblasti.  
 +   - Refraktometrem změřte index lomu vybraného filtru a~odhadněte,​ jakou částí přispívá k~celkové optické hustotě filtru na různých vlnových délkách jeho odrazivost //R//. 
 +   ​- ​  ​Proveďte odhad chyby transmitance ​a~určete chybu nepřímého měření absorpčního ​ koeficientu.
  
-Z~úkolů 2, 3 a~vyberte jedenk~úkolu ​náleží úkol 5.+===== Varianta C - Pracovní úkol ===== 
 +(Pracovní ​úkol varianty C měřte pouze vláknovým spektrometrem Vernier.) 
 +   ​- ​  ​Proměřte systém kalmagit + MgSO<​sub>​4</​sub>​ metodou ​ spojité variace při třech vhodně vybraných vlnových délkách. ​ Výchozí koncentrace je pro kalmagit //​c//<​sub>​0</​sub>​pro MgSO<​sub>​4</​sub> ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l. Určete koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>​ a~disociační ​ konstantu komplexu.
  
  
-===== Základní vztahy a klíčová slova ===== 
  
-  ​* průchod světla látkou, propustnost,​ absorpce ​[1][4], [6], [7] + 
-  ​* ​Lambertův zákon, absorpční koeficient ​[1],[4],[6],[7] + 
-  ​* ​Lambert-Beerův zákon ​[1][4], [6], [7] +** Základní vztahy a klíčová slova: ​*
-  * Absorpční spektrum ​[1][4], [6], [7] + 
-  ​* ​chemická analýza - studium absorpcí, isobestický bod [1][8]+průchod světla látkou, propustnost,​ absorpce, 
 +Lambertův zákon, absorpční koeficient,​ 
 +Lambert-Beerův zákon, 
 +absorpční spektrum, 
 +chemická analýza - studium absorpcí, isobestický bod,
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317.pdf|Pokyny k měření}}** ​
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317b.pdf|Pokyny k měření skel}}** + 
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317_2.pdf|Pokyny k metodě spojité variace}}** 
  
  
zadani/317.1378112360.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 10:59 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.