Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:314

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:314 [ 5.02.2020 10:47]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:314 [ 9.02.2021 13:33] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Metodou přímou změřte zvětšení a zorné pole lupy. Jako lupu použijte jednu tenkou čočku a dva z přiložených objektivů. Odhadněte maximální chyby měření a porovnejte výsledky se známými parametry čočky a objektivů. +  - Metodou přímou změřte zvětšení a zorné pole lupy. Jako lupu použijte ​/*jednu tenkou čočku a */ postupně ​dva z přiložených objektivů. Odhadněte maximální chyby měření a porovnejte výsledky se známými parametry ​/*čočky a*/ objektivů. 
-  - Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné ​kombinace ​dvou objektivů z předchozího bodu a jednoho vybraného okuláru. Naměřené výsledky srovnejte ​s výsledky získanými v předchozím bodě a rovněž ​s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete číslo zorného pole okuláru. Odhadněte maximální chyby měření.+  - Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro obě kombinace objektivů z předchozího bodu a jednoho vybraného okuláru. Naměřené výsledky srovnejte s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete číslo zorného pole okuláru ​přímým měřením a ze změřených zorných polí. Odhadněte maximální chyby měření.
   - Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností. ​   - Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností. ​
   - Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. ​ Určete relativní chybu měření. Naměřenou závislost porovnejte graficky s teoretickou. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.   - Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. ​ Určete relativní chybu měření. Naměřenou závislost porovnejte graficky s teoretickou. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
zadani/314.1580896047.txt.gz · Poslední úprava: 5.02.2020 10:47 autor: Kudrnová Hana Mgr.