Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:314

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:314 [ 6.02.2018 15:53]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:314 [ 9.02.2021 13:33] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - iložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte ​jejich ​zvětšení a zorná ​pole přímou metodou. Odhadněte maximální chyby měření. +  - Metodou ​ímou změřte zvětšení a zorné ​pole lupy. Jako lupu použijte /*jednu tenkou čočku a */ postupně dva z iložených objektivů. Odhadněte maximální chyby měření ​a porovnejte výsledky se známými parametry /*čočky a*/ objektivů
-  - Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné ​kombinace ​dvou objektivů z předchozího bodu a jednoho vybraného okuláru. Naměřené výsledky srovnejte ​s výsledky získanými v předchozím bodě a rovněž ​s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete číslo zorného pole okuláru. Odhadněte maximální chyby měření.+  - Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro obě kombinace objektivů z předchozího bodu a jednoho vybraného okuláru. Naměřené výsledky srovnejte s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete číslo zorného pole okuláru ​přímým měřením a ze změřených zorných polí. Odhadněte maximální chyby měření.
   - Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností. ​   - Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností. ​
   - Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. ​ Určete relativní chybu měření. Naměřenou závislost porovnejte graficky s teoretickou. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.   - Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. ​ Určete relativní chybu měření. Naměřenou závislost porovnejte graficky s teoretickou. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
zadani/314.1517928826.txt.gz · Poslední úprava: 6.02.2018 15:53 autor: Kudrnová Hana Mgr.