Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:314

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:314 [ 6.11.2013 15:17]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:314 [ 7.09.2022 10:45]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 4: Řádek 4:
  
  
-Studijní text: [1], str156-161, 212-219+{{:​zadani:​texty:​txt_314_1.pdf|Studijní text 1}} 
 +{{:​zadani:​texty:​txt_314_2.pdf|Studijní text 2}} 
  
 {{ img_3166.jpg?​150}} {{ img_3166.jpg?​150}}
Řádek 10: Řádek 12:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - iložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte ​jejich ​zvětšení a zorná ​pole přímou metodou. Odhadněte maximální chyby měření. +  - Metodou ​ímou změřte zvětšení a zorné ​pole lupy. Jako lupu použijte za prvé jednu z iložených spojných čoček a za druhé jeden z přiložených objektivů. Odhadněte maximální chyby měření ​a porovnejte výsledky s očekávanými
-  - Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné ​kombinace ​dvou objektivů ​z předchozího bodu a dvou vybraných okulárů. Naměřené výsledky srovnejte s výsledky získanými v předchozím bodě a rovněž s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete čísla zorného pole okulárů. Odhadněte maximální chyby měření.+  - Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro obě kombinace ​objektivu ​z předchozího bodu a dvou vybraných okulárů. Naměřené výsledky srovnejte s očekávanými. Určete čísla zorného pole okulárů ​přímým měřením a ze změřených zorných polí. Odhadněte maximální chyby měření.
   - Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností. ​   - Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností. ​
-  - Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. ​ Určete relativní chybu měření.+  - Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. ​ Určete relativní chybu měření. Naměřenou závislost porovnejte graficky s teoretickou. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
   - Užitím čtvrtvlnné destičky rozhodněte,​ je-li islandský vápenec kladný či záporný krystal. ​   - Užitím čtvrtvlnné destičky rozhodněte,​ je-li islandský vápenec kladný či záporný krystal. ​
  
Řádek 22: Řádek 24:
 zvětšení,​ zorné pole, číselná apertura, dvojlom, stáčivost křemene zvětšení,​ zorné pole, číselná apertura, dvojlom, stáčivost křemene
  
-Pokyny k měření: [1], str. 160-161, 219  
  
-/* 
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_314.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_314.pdf|Pokyny k měření}}** ​
-*/ 
- 
  
  
zadani/314.txt · Poslední úprava: 7.09.2022 10:45 autor: Kudrnová Hana Mgr.