Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:303

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:303 [15.09.2022 15:39]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:303 [15.09.2022 16:37] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 19: Řádek 19:
   - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. Vyneste graf reziduí mezi daty a kalibrační křivkou a vyhodnoťte přesnost kalibrace. ​   - Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. Vyneste graf reziduí mezi daty a kalibrační křivkou a vyhodnoťte přesnost kalibrace. ​
   - Určete úhlovou disperzi mřížky ve žluté oblasti spektra 1. a~2. řádu. Vypočtěte teoretické hodnoty a~porovnejte s~experimentálními hodnotami.   - Určete úhlovou disperzi mřížky ve žluté oblasti spektra 1. a~2. řádu. Vypočtěte teoretické hodnoty a~porovnejte s~experimentálními hodnotami.
-  - Spočtěte relativní chyby výsledků. ​+  ​/*- Spočtěte relativní chyby výsledků.*/ 
 /*{{  img_3171.jpg?​150}}*/​ /*{{  img_3171.jpg?​150}}*/​
  
zadani/303.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 16:37 autor: Kudrnová Hana Mgr.