Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:301

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:301 [29.01.2016 12:29]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:301 [29.01.2016 13:47] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
 /​*{{:​zadani:​texty:​txt_301.pdf|Studijní text}}*/ /​*{{:​zadani:​texty:​txt_301.pdf|Studijní text}}*/
  
-Studijní text je k zapůjčení v praktiku. 
  
-/* 
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Prostudujte ​ +  - Najděte a prostudujte dostupnou literaturu týkající se měření rychlosti světla. 
-  - Popište  +  - Popište ​a vysvětlete princip měření rychlosti světla metodou rotujícího zrcadla. 
-  - Stanovte +  - Sestavte aparaturu. 
-  - Změřte ​*/+  - Změřte ​rychlost světla.
  
 **Úloha vyžaduje spolupráci 2 studentů. Měření probíhá v čase, kdy se v místnostech praktika pohybuje co nejméně ostatních studentů. Aparatura je za provozu hlučná.\\ **Úloha vyžaduje spolupráci 2 studentů. Měření probíhá v čase, kdy se v místnostech praktika pohybuje co nejméně ostatních studentů. Aparatura je za provozu hlučná.\\
 \\ \\
-O úlohu se může zajímat dvojice studentů, kteří mají absolvovanou nejméně polovinu běžných úloh. Pro domluvení ​termínu měření a pracovních ​úkolů je třeba včasná předchozí domluva s vedoucí praktika.**+O úlohu se může zajímat dvojice studentů, kteří mají absolvovanou nejméně polovinu běžných úloh. Pro stanovení ​termínu měření a předání pokynů k pracovním ​úkolůje třeba včasná předchozí domluva s vedoucí praktika.**
  
-/* ** Základní vztahy a klíčová slova: ** */+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-/​*koherence*/​+měření rychlosti světla, Fizeauova metoda, Foucaultova metoda, Michelsonova modifikace Foucaultovy metody
  
-/*Pokyny k měření jsou ve studijním textu.*/+/*Pokyny k měření jsou k zapůjčení v praktiku.*/
  
  
zadani/301.1454066952.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 12:29 autor: Kudrnová Hana Mgr.