Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:228

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:228 [24.06.2022 11:06]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:228 [18.09.2023 15:41] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 6: Řádek 6:
  
   - S použitím solárního simulátoru změřte na vybraném fotovoltaickém článku (FV) napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proud ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zpracujte graficky přímo v praktiku závislosti na intenzitě dopadajícího záření.   - S použitím solárního simulátoru změřte na vybraném fotovoltaickém článku (FV) napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proud ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zpracujte graficky přímo v praktiku závislosti na intenzitě dopadajícího záření.
-  - S použitím adaptéru s instalovanou LED diodou naměřte závislost napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proudu ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ pro nízké hodnoty osvětlení FV článku. Z výsledků naměřených v bodech 1 a 2 vyneste ​ přímo v praktiku graf závislosti //​I<​sub>​SC</​sub>//​ na //​U<​sub>​OC</​sub>//​.  +  - Pro dvě vybrané intenzity záření odpovídající 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a //​I<​sub>​SC</​sub>//​ rozsah odporu zátěže ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah //​R<​sub>​L</​sub>//​ volte tak, aby minimální odpor //​R<​sub>​L</​sub>// ​ byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor //​R<​sub>​L</​sub>// ​byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu. 
-  - Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající ​25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a //​I<​sub>​SC</​sub>//​ rozsah odporu zátěže ​RL pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah //​R<​sub>​L</​sub>//​ volte tak, aby minimální odpor RL  byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu+  - Změřte pro dvě vybrané intenzity záření odpovídající 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže //​R<​sub>​L</​sub>//​ určeném v bodě 2. Graficky zpracujte závislost proudu //I// a výkonu //W// na napětí ​//U// fotovoltaického článku. 
-  - Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže //​R<​sub>​L</​sub>//​ určeném v bodě 1+  - Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí //​U<​sub>​mp</​sub>//​ a proud //​I<​sub>​mp</​sub>//​ článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění //FF//, účinnost //η// a faktor ideality //​n//​. ​
-  - Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající ​25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže //​R<​sub>​L</​sub>//​ určeném v bodě 1. Graficky zpracujte závislost proudu //I// a výkonu //W// na napětí U fotovoltaického článku. +
-  - Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí //​U<​sub>​mp</​sub>//​ a proud //​I<​sub>​mp</​sub>//​ článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění //FF//, účinnost //η//, sériový odpor //​R<​sub>​s</​sub>//,​ paralelní odpor //​R<​sub>​p</​sub>//  ​ faktor ideality //​n//​. ​+
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
Řádek 19: Řádek 17:
 ===== Pokyny k měření ===== ===== Pokyny k měření =====
  
- * Ad.6: Pro výpočet účinnosti η FV článku počítejte s plochou článku 3 //​cm<​sup>​2</​sup>// ​+ * Ad.3: Použijte pouze zátěžové odpory větší než 1~Ω \\ 
 + * Ad.4: Pro výpočet účinnosti η FV článku počítejte s plochou článku 3~//​cm<​sup>​2</​sup>// ​\\
  
  
  
zadani/228.1656061580.txt.gz · Poslední úprava: 24.06.2022 11:06 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.