Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:228

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:228 [17.03.2021 10:19]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:228 [24.06.2022 11:07]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Na vybraném fotovoltaickém článku (FV) změřte ​napětí naprázdno ​Uoc a proud ve zkratu ​Isc v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. ​Naměřené závislosti ​zpracujte graficky+  - S použitím solárního simulátoru změřte na vybraném fotovoltaickém článku (FV) napětí naprázdno ​//​U<​sub>​OC</​sub>// ​a proud ve zkratu ​//​I<​sub>​SC</​sub>// ​v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. ​Zpracujte graficky přímo v praktiku závislosti na intenzitě dopadajícího záření. 
-  - Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot ​Uoc Isc rozsah odporu zátěže ​RL pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah ​RL volte tak, aby minimální odpor RL  byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu. +  - S použitím adaptéru s instalovanou LED diodou naměřte závislost napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proudu ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ pro nízké hodnoty osvětlení FV článku. Z výsledků naměřených v bodech 1 a 2 vyneste ​ přímo v praktiku graf závislosti ​//​I<​sub>​SC</​sub>//​ na //​U<​sub>​OC</​sub>//​.  
-  - Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže ​RL určeném v bodě 2+  - Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot ​//​U<​sub>​OC</​sub>// ​//​I<​sub>​SC</​sub>// ​rozsah odporu zátěže ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​volte tak, aby minimální odpor RL  byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu. 
-  - Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže ​RL určeném v bodě 2. Graficky zpracujte závislost proudu I a výkonu W na napětí U fotovoltaického článku. +  - Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​určeném v bodě 1
-  - Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí ​Ump a proud Imp článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění FF, účinnost η, sériový odpor Rs, paralelní odpor Rp  ​a ​ faktor ideality n.  +  - Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​určeném v bodě 1. Graficky zpracujte závislost proudu ​//I// a výkonu ​//W// na napětí ​//U// fotovoltaického článku. 
-  - Na vybraném fotovoltaickém článku (FV) změřte napětí naprázdno Uoc v závislosti na teplotě.+  - Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí ​//​U<​sub>​mp</​sub>// ​a proud //​I<​sub>​mp</​sub>// ​článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění ​//FF//, účinnost ​//η//, sériový odpor //​R<​sub>​s</​sub>//​, paralelní odpor //​R<​sub>​p</​sub>// ​ ​a ​ faktor ideality ​//n//
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-fotovoltaický článek, ​voltampérová ​charakteristika,​ sluneční simulátor+fotovoltaický článek, ​zátěžová ​charakteristika,​ sluneční simulátor, napětí na prázdno, proud ve zkratu 
 + 
 + 
 +===== Pokyny k měření ===== 
 + 
 + * Ad.6: Pro výpočet účinnosti η FV článku počítejte s plochou článku 3 //​cm<​sup>​2</​sup>//​  
  
  
zadani/228.txt · Poslední úprava: 18.09.2023 15:41 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.