Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:215

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:215 [ 1.06.2022 08:06]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:215 [27.11.2023 14:08] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte anodové charakteristiky triody EC(C)83. Mřížkové napětí //​U<​sub>​g</​sub>//​ měňte od 0 do -2~V~po krocích 0,5~V. Při měření nepřekračujte maximální anodovou ztrátu //​P<​sub>​a</​sub>//​~=~0,​2~W. Anodové napětí zvyšujte maximálně do 120~V. +  - Změřte anodové charakteristiky triody EC(C)83. Mřížkové napětí //​U<​sub>​g</​sub>//​ měňte od 0~V~do -1~V~po krocích 0,5~V. Při měření nepřekračujte maximální anodovou ztrátu //​P<​sub>​a</​sub>//​~=~0,​2~W. Anodové napětí zvyšujte maximálně do 120~V. 
-  - Změřte závislost zesílení //​A//​~=~//​U<​sub>​výst</​sub>/////​U<​sub>​vst</​sub>//​ (poměr výstupního napětí ke vstupnímu) triodového zesilovače na frekvenci pro //​U<​sub>​g</​sub>//​~=~-0,5~V, //​U<​sub>​a</​sub>//​~=~120~V,​ //​R<​sub>​a</​sub>//​~=~10<​sup>​5</​sup>​~Ω a~//​R<​sub>​a</​sub>//​~=~5.10<​sup>​3</​sup>​~Ω //​U<​sub>​vst</​sub>//​~=~0,​2~V~ve frekvenčním rozsahu 30~Hz – 100~kHz. +  - Změřte závislost zesílení //​A//​~=~//​U<​sub>​výst</​sub>/////​U<​sub>​vst</​sub>//​ (poměr výstupního napětí ke vstupnímu) triodového zesilovače na frekvenci pro //​U<​sub>​g</​sub>//​~=~-1,0~V, //​U<​sub>​a</​sub>//​~=~120~V,​ //​R<​sub>​a</​sub>//​~=~10<​sup>​5</​sup>​~Ω a~//​R<​sub>​a</​sub>//​~=~5.10<​sup>​3</​sup>​~Ω//​U<​sub>​vst</​sub>//​~=~0,​2~V~ve frekvenčním rozsahu 30~Hz – 100~kHz. 
-  - Změřte závislost zesílení //A// na velikosti anodového odporu pro //​U<​sub>​a</​sub>//​~=~120~V~v~rozsahu //​R<​sub>​a</​sub>//​~=~5.10<​sup>​3</​sup>​ – 10<​sup>​5</​sup>​~Ω. //​U<​sub>​g</​sub>//​~=~-0,5~V~při //​f//​~=~1~kHz,​ //​U<​sub>​vst</​sub>//​~=~0,​2~V. +  - Změřte závislost zesílení //A// na velikosti anodového odporu pro //​U<​sub>​a</​sub>//​~=~120~V~v~rozsahu //​R<​sub>​a</​sub>//​~=~5.10<​sup>​3</​sup>​ – 10<​sup>​5</​sup>​~Ω. //​U<​sub>​g</​sub>//​~=~-1,0~V~při //​f//​~=~1~kHz,​ //​U<​sub>​vst</​sub>//​~=~0,​2~V. 
-  - Anodové charakteristiky zpracujte graficky. V~grafu vyznačte oblast, kde by byla překročena anodová ztráta //​P<​sub>​a</​sub>//​~=~0,​2~W. Zakreslete rovněž zatěžovací přímky pro obě hodnoty anodového odporu //​R<​sub>​a</​sub>//​ z~úkolu 2. Určete odpovídající pracovní body a~stanovte příslušné hodnoty zesílení ​a~průběh frekvenčních charakteristik.+  - Anodové charakteristiky zpracujte graficky. V~grafu vyznačte oblast, kde by byla překročena anodová ztráta //​P<​sub>​a</​sub>//​~=~0,​2~W. Zakreslete rovněž zatěžovací přímky pro obě hodnoty anodového odporu //​R<​sub>​a</​sub>//​ z~úkolu 2. Určete odpovídající pracovní body a~stanovte příslušné hodnoty zesílení ​při frekvenci //f//~=~1~kHz.
  
  
-** Základní vztahy a klíčová slova: **+** Klíčová slova: **
  
 trioda, zesilovač, zatěžovací přímka trioda, zesilovač, zatěžovací přímka
zadani/215.1654063596.txt.gz · Poslední úprava: 1.06.2022 08:06 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.