Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:207

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:207 [23.09.2020 09:19]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:207 [30.09.2022 12:46] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 9: Řádek 9:
   - Změřte velikost kapacit kondenzátorů z kapacitní dekády. ​   - Změřte velikost kapacit kondenzátorů z kapacitní dekády. ​
   -  Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:   -  Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:
-     ​- ​ cívka bez jádra (0-350 mA) +     ​- ​ cívka bez jádra (0-350~mA) 
-     ​- ​ cívka s otevřeným jádrem (0-250 mA) +     ​- ​ cívka s otevřeným jádrem (0-250~mA) 
-     ​- ​ cívka s uzavřeným jádrem (0-250 mA) +     ​- ​ cívka s uzavřeným jádrem (0-250~mA) 
-  -  ​Přímou metodou změřte odpor cívky a určete její kvalitu. +  -  ​Změřte odpor cívky ​multimetrem ​a určete její kvalitu. 
-  -  ​Výsledky ​indukčnosti cívky ​měření v úkolu 2 zakreslete do grafu přímo v praktiku.+  -  ​Závislosti ​indukčnosti cívky ​na proudu ​měřené v úkolu 2 zakreslete do grafu přímo v praktiku. 
 + 
 +** Základní vztahy a klíčová slova: ** 
 + 
 +impedance, indukčnost,​ odpor, kapacita, kondenzátor,​ indukčnost ​
  
 ===== Pokyny k měření ===== ===== Pokyny k měření =====
  
-Ad 1Měřte kapacitu ​maximálně 6 různých kondenzátorů a jednu jejich kombinací (paralelní zapojení dvou kondenzátorů). Naměřené závislosti nezapomeňte zobrazit i graficky. Případné měření odporu kondenzátoru přímou metodou proveďte pouze na jednom kondenzátoru. +   ​* ​Ad.1 Měřte kapacitu ​různých kondenzátorů a jednu jejich kombinací (paralelní zapojení dvou kondenzátorů). Naměřené závislosti nezapomeňte zobrazit i graficky. Případné měření odporu kondenzátoru přímou metodou proveďte pouze na jednom kondenzátoru ​a pro jednu hodnotu napětí a proudu
-Ad 3: Nezapomeňte na grafické zpracování naměřené závislosti.+   * Ad.Odpor cívky měřte stolním multimetrem čtyřbodovou metodou  
 + 
  
  
zadani/207.1600845578.txt.gz · Poslední úprava: 23.09.2020 09:19 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.