Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:116

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:116 [ 1.09.2013 19:12]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:116 [ 7.03.2022 16:14] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 9: Řádek 9:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Experimentálně ověřte platnost ​Einsteinova ​vztahu pro střední kvadratické  ​posunutí částice <​html><​span style="​border-top:​black 1px solid; font-style:​italic;">​s<​sup style="​position:​ relative; top:​0.4ex;">​2</​sup></​span></​html>​ při Brownově pohybu.+  - Experimentálně ověřte platnost vztahu pro časovou závislost ​středního kvadratického ​posunutí částice <​html><​span style="​border-top:​black 1px solid; font-style:​italic;">​s<​sup style="​position:​ relative; top:​0.4ex;">​2</​sup></​span></​html>​ při Brownově pohybu.
   - Určete aktivitu Brownova pohybu //A// částic latexu ve vodě za pokojové teploty.   - Určete aktivitu Brownova pohybu //A// částic latexu ve vodě za pokojové teploty.
 +  - Velikost částic odečtěte z fotografie pomocí programu //​Solarius//​.
   - Vypočtěte Avogadrovu konstantu //​N<​sub>​A</​sub>//​.   - Vypočtěte Avogadrovu konstantu //​N<​sub>​A</​sub>//​.
  
Řádek 19: Řádek 20:
  
  
-tepelný ​pohyb molekul, ​Einsteinův vztah, aktivita Brownova pohybu, Avogadrova konstanta +Tepelný ​pohyb molekul, ​střední kvadratické posunutí, aktivita Brownova pohybu, Avogadrova konstanta.
  
 ===== Zpracování ===== ===== Zpracování =====
  
   - Pro jednu částici je nutné změřit nejméně 25 poloh.   - Pro jednu částici je nutné změřit nejméně 25 poloh.
-  - Vzhledem k~tomu, že velikost částic je blízká vlnové délce světla, pozorujeme výrazné ohybové jevy. Nevidíme přímo částici, ale pozorujeme ohyb světla na částici s~typickou strukturou tmavých a~světlých prstenců.+  - Vzhledem k~tomu, že velikost částic je blízká vlnové délce světla, pozorujeme výrazné ohybové jevy. Nevidíme přímo částici, ale pozorujeme ohyb světla na částici s~typickou strukturou tmavých a světlých prstenců.
   - Časový interval udávaný zvukovou signalizací neodpovídá přesně údaji na štítku.   - Časový interval udávaný zvukovou signalizací neodpovídá přesně údaji na štítku.
   - Výsledky průběžně tiskněte a ukládejte!   - Výsledky průběžně tiskněte a ukládejte!
 +  - Průměr částic určete ze snímku z~elektronového mikroskopu, k dispozici je program //​Solarius//​. V suspenzi se vyskytují částice dvou velikostí. Většina je malá, pohybují se rychleji, větší kuličky se pohybují pomalu. Při zpracování na to dejte pozor.
 +  - K mikroskopu je v~praktiku stručný návod. ​
  
  
zadani/116.1378055531.txt.gz · Poslední úprava: 23.01.2014 12:58 (upraveno mimo DokuWiki)