Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:116

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:116 [ 2.02.2022 17:37]
Kodetová Veronika RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:116 [ 7.03.2022 16:14]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 11: Řádek 11:
   - Experimentálně ověřte platnost vztahu pro časovou závislost středního kvadratického posunutí částice <​html><​span style="​border-top:​black 1px solid; font-style:​italic;">​s<​sup style="​position:​ relative; top:​0.4ex;">​2</​sup></​span></​html>​ při Brownově pohybu.   - Experimentálně ověřte platnost vztahu pro časovou závislost středního kvadratického posunutí částice <​html><​span style="​border-top:​black 1px solid; font-style:​italic;">​s<​sup style="​position:​ relative; top:​0.4ex;">​2</​sup></​span></​html>​ při Brownově pohybu.
   - Určete aktivitu Brownova pohybu //A// částic latexu ve vodě za pokojové teploty.   - Určete aktivitu Brownova pohybu //A// částic latexu ve vodě za pokojové teploty.
-  - Velikost částic odečtěte z fotografie pomocí programu Solarius.+  - Velikost částic odečtěte z fotografie pomocí programu ​//Solarius//.
   - Vypočtěte Avogadrovu konstantu //​N<​sub>​A</​sub>//​.   - Vypočtěte Avogadrovu konstantu //​N<​sub>​A</​sub>//​.
  
Řádek 28: Řádek 28:
   - Časový interval udávaný zvukovou signalizací neodpovídá přesně údaji na štítku.   - Časový interval udávaný zvukovou signalizací neodpovídá přesně údaji na štítku.
   - Výsledky průběžně tiskněte a ukládejte!   - Výsledky průběžně tiskněte a ukládejte!
-  - Průměr částic určete ze snímku z~elektronového mikroskopu. ​Na použitém snímku označte, které ​částice ​byly měřeny a uveďte způsob ​zpracování.+  - Průměr částic určete ze snímku z~elektronového mikroskopu, k dispozici je program //​Solarius//​V suspenzi se vyskytují ​částice ​dvou velikostí. Většina je malá, pohybují se rychleji, větší kuličky se pohybují pomalu. Přzpracování ​na to dejte pozor.
   - K mikroskopu je v~praktiku stručný návod. ​   - K mikroskopu je v~praktiku stručný návod. ​
  
zadani/116.txt · Poslední úprava: 18.05.2023 14:33 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.