Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:110

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:110 [25.02.2021 13:44]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:110 [ 2.02.2022 17:31] (aktuální)
Kodetová Veronika RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 23: Řádek 23:
  
  
-  - Odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,8~m naplněného vzduchem resp. kysličníkem uhličitým. Tento odhad vám bude sloužit k~nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a~ke kontrole, zda byla výměna plynu v~rezonátoru řádně provedena.+  - Při přípravě na úlohu odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,8~m naplněného vzduchem resp. kysličníkem uhličitým. Tento odhad vám bude sloužit k~nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a~ke kontrole, zda byla výměna plynu v~rezonátoru řádně provedena.
   - Ve vzduchu proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i~konstantní frekvenci zdroje, v~CO<​sub>​2</​sub>​ pouze při konstantní délce rezonátoru.   - Ve vzduchu proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i~konstantní frekvenci zdroje, v~CO<​sub>​2</​sub>​ pouze při konstantní délce rezonátoru.
   - Manipulaci s~tlakovou nádobou mohou provádět pouze osoby k~těmto úkonům školené. V~praktiku jsou to pouze odborní instruktoři.   - Manipulaci s~tlakovou nádobou mohou provádět pouze osoby k~těmto úkonům školené. V~praktiku jsou to pouze odborní instruktoři.
zadani/110.1614257065.txt.gz · Poslední úprava: 25.02.2021 13:44 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.