Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:107

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:107 [ 4.04.2019 17:09]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:107 [ 2.02.2022 17:27] (aktuální)
Kodetová Veronika RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 28: Řádek 28:
  
  
 +  - Měření period se odečítá ze záznamu sonaru (nemá smysl mnohokrát opakovat za stejných podmínek).
   - Nejprve si ověřte, zda obě nevázaná kyvadla kmitají se stejnou frekvencí. Není-li tomu tak, lze frekvence upravit pohybem šroubu po závěsu umístěném pod čočkou kyvadla.   - Nejprve si ověřte, zda obě nevázaná kyvadla kmitají se stejnou frekvencí. Není-li tomu tak, lze frekvence upravit pohybem šroubu po závěsu umístěném pod čočkou kyvadla.
   - Pro dodržení počátečních podmínek je k~dispozici mechanické spouštěcí zařízení připevněné ke stěně u~spodní části kyvadel.   - Pro dodržení počátečních podmínek je k~dispozici mechanické spouštěcí zařízení připevněné ke stěně u~spodní části kyvadel.
zadani/107.1554390581.txt.gz · Poslední úprava: 4.04.2019 17:09 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.