Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:107

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:107 [13.04.2015 14:51]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:107 [ 2.02.2022 17:27]
Kodetová Veronika RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 13: Řádek 13:
                          ​- ​ doba kmitu //​T<​sub>​3</​sub>//​                          ​- ​ doba kmitu //​T<​sub>​3</​sub>//​
                          ​- ​ doba  //​T<​sub>​s</​sub>/​2//,​ za kterou ​ dojde k~maximální výměně ​ energie mezi kyvadly                          ​- ​ doba  //​T<​sub>​s</​sub>/​2//,​ za kterou ​ dojde k~maximální výměně ​ energie mezi kyvadly
-  - Vypočtěte kruhové ​ frekvence ​ //​ω<​sub>​0</​sub>//,​ //​ω<​sub>​1</​sub>//,​ //​ω<​sub>​2</​sub>//,​ //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a~//​ω<​sub>​4</​sub>//​ odpovídající dobám //​T<​sub>​0</​sub>//,//​T<​sub>​1</​sub>//,​ //​T<​sub>​2</​sub>//,​ //​T<​sub>​3</​sub>//​ a~//​T<​sub>​4</​sub>//,​ ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a //​ω<​sub>​4</​sub>//​.+  - Vypočtěte kruhové ​ frekvence ​ //​ω<​sub>​0</​sub>//,​ //​ω<​sub>​1</​sub>//,​ //​ω<​sub>​2</​sub>//,​ //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a~//​ω<​sub>​4</​sub>//​ odpovídající dobám //​T<​sub>​0</​sub>//,//​T<​sub>​1</​sub>//,​ //​T<​sub>​2</​sub>//,​ //​T<​sub>​3</​sub>//​ a~//​T<​sub>​s</​sub>//,​ ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a //​ω<​sub>​4</​sub>//​.
   - Vypočtěte ​ stupeň vazby //κ//.   - Vypočtěte ​ stupeň vazby //κ//.
   - Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a~graficky znázorněte.   - Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a~graficky znázorněte.
Řádek 22: Řádek 22:
  
  
-vázané ​mechanické oscilátory,​ stupeň vazby+Vázané ​mechanické oscilátory,​ stupeň vazby.
  
  
Řádek 28: Řádek 28:
  
  
 +  - Měření period se odečítá ze záznamu sonaru (nemá smysl mnohokrát opakovat za stejných podmínek).
   - Nejprve si ověřte, zda obě nevázaná kyvadla kmitají se stejnou frekvencí. Není-li tomu tak, lze frekvence upravit pohybem šroubu po závěsu umístěném pod čočkou kyvadla.   - Nejprve si ověřte, zda obě nevázaná kyvadla kmitají se stejnou frekvencí. Není-li tomu tak, lze frekvence upravit pohybem šroubu po závěsu umístěném pod čočkou kyvadla.
   - Pro dodržení počátečních podmínek je k~dispozici mechanické spouštěcí zařízení připevněné ke stěně u~spodní části kyvadel.   - Pro dodržení počátečních podmínek je k~dispozici mechanické spouštěcí zařízení připevněné ke stěně u~spodní části kyvadel.
Řádek 33: Řádek 34:
   - Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a~kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.   - Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a~kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.
   - Pracovní úkol 2 změřte pro dvě různé pružiny, nezapomeňte udat polohu vazby. Pracovní úkol 5 proměřte pro jednu pružinu.   - Pracovní úkol 2 změřte pro dvě různé pružiny, nezapomeňte udat polohu vazby. Pracovní úkol 5 proměřte pro jednu pružinu.
 +  - Pro každou pružinu vytiskněte jeden graf zachycující vázané kmity s odlišnou počáteční amplitudou.
  
  
zadani/107.txt · Poslední úprava: 13.03.2023 09:12 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.