Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:107

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:107 [13.04.2015 14:50]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:107 [ 4.04.2019 17:09]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 12: Řádek 12:
      - // y<​sub>​1</​sub>​=0,​ y<​sub>​2</​sub>​= B//       - // y<​sub>​1</​sub>​=0,​ y<​sub>​2</​sub>​= B// 
                          ​- ​ doba kmitu //​T<​sub>​3</​sub>//​                          ​- ​ doba kmitu //​T<​sub>​3</​sub>//​
-                         ​- ​ doba  //​T<​sub>​4</​sub>/​4//, za kterou ​ dojde k~maximální výměně ​ energie mezi kyvadly +                         ​- ​ doba  //​T<​sub>​s</​sub>/​2//, za kterou ​ dojde k~maximální výměně ​ energie mezi kyvadly 
-  - Vypočtěte kruhové ​ frekvence ​ //​ω<​sub>​0</​sub>//,​ //​ω<​sub>​1</​sub>//,​ //​ω<​sub>​2</​sub>//,​ //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a~//​ω<​sub>​4</​sub>//​ odpovídající dobám //​T<​sub>​0</​sub>//,//​T<​sub>​1</​sub>//,​ //​T<​sub>​2</​sub>//,​ //​T<​sub>​3</​sub>//​ a~//​T<​sub>​4</​sub>//,​ ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a //​ω<​sub>​4</​sub>//​.+  - Vypočtěte kruhové ​ frekvence ​ //​ω<​sub>​0</​sub>//,​ //​ω<​sub>​1</​sub>//,​ //​ω<​sub>​2</​sub>//,​ //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a~//​ω<​sub>​4</​sub>//​ odpovídající dobám //​T<​sub>​0</​sub>//,//​T<​sub>​1</​sub>//,​ //​T<​sub>​2</​sub>//,​ //​T<​sub>​3</​sub>//​ a~//​T<​sub>​s</​sub>//,​ ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a //​ω<​sub>​4</​sub>//​.
   - Vypočtěte ​ stupeň vazby //κ//.   - Vypočtěte ​ stupeň vazby //κ//.
   - Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a~graficky znázorněte.   - Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a~graficky znázorněte.
Řádek 22: Řádek 22:
  
  
-vázané ​mechanické oscilátory,​ stupeň vazby+Vázané ​mechanické oscilátory,​ stupeň vazby.
  
  
Řádek 33: Řádek 33:
   - Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a~kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.   - Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a~kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.
   - Pracovní úkol 2 změřte pro dvě různé pružiny, nezapomeňte udat polohu vazby. Pracovní úkol 5 proměřte pro jednu pružinu.   - Pracovní úkol 2 změřte pro dvě různé pružiny, nezapomeňte udat polohu vazby. Pracovní úkol 5 proměřte pro jednu pružinu.
 +  - Pro každou pružinu vytiskněte jeden graf zachycující vázané kmity s odlišnou počáteční amplitudou.
  
  
zadani/107.txt · Poslední úprava: 2.02.2022 17:27 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.