Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:107

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:107 [30.09.2013 12:03]
Drbohlav Tomáš Mgr.
zadani:107 [ 4.04.2019 17:09]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 7: Řádek 7:
  
   - Změřte ​ dobu kmitu //​T<​sub>​0</​sub>// ​ dvou stejných nevázaných ​ fyzických kyvadel.   - Změřte ​ dobu kmitu //​T<​sub>​0</​sub>// ​ dvou stejných nevázaných ​ fyzických kyvadel.
-  - Změřte ​ doby kmitů //T<SUB>i</SUB>// dvou  stejných fyzických kyvadel vázaných ​ slabou ​ pružnou ​ vazbou ​ vypouštěných ​ z~klidu při počátečních podmínkách:​+  - Změřte ​ doby kmitů //T<sub>i</sub>// dvou  stejných fyzických kyvadel vázaných ​ slabou ​ pružnou ​ vazbou ​ vypouštěných ​ z~klidu při počátečních podmínkách:​
      - // y<​sub>​1</​sub>​=y<​sub>​2</​sub>​=B//​ ... doba kmitu //​T<​sub>​1</​sub>//​      - // y<​sub>​1</​sub>​=y<​sub>​2</​sub>​=B//​ ... doba kmitu //​T<​sub>​1</​sub>//​
      - // y<​sub>​1</​sub>​=-y<​sub>​2</​sub>​= B// ... doba kmitu //​T<​sub>​2</​sub>//​      - // y<​sub>​1</​sub>​=-y<​sub>​2</​sub>​= B// ... doba kmitu //​T<​sub>​2</​sub>//​
      - // y<​sub>​1</​sub>​=0,​ y<​sub>​2</​sub>​= B//       - // y<​sub>​1</​sub>​=0,​ y<​sub>​2</​sub>​= B// 
                          ​- ​ doba kmitu //​T<​sub>​3</​sub>//​                          ​- ​ doba kmitu //​T<​sub>​3</​sub>//​
-                         ​- ​ doba  //​T<​sub>​4</​sub>/​4//, za kterou ​ dojde k~maximální výměně ​ energie mezi kyvadly +                         ​- ​ doba  //​T<​sub>​s</​sub>/​2//, za kterou ​ dojde k~maximální výměně ​ energie mezi kyvadly 
-  - Vypočtěte kruhové ​ frekvence ​ //​ω<​sub>​0</​sub>//,​ //​ω<​sub>​1</​sub>//,​ //​ω<​sub>​2</​sub>//,​ //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a~//​ω<​sub>​4</​sub>//​ odpovídající dobám //​T<​sub>​0</​sub>//,//​T<​sub>​1</​sub>//,​ //​T<​sub>​2</​sub>//,​ //​T<​sub>​3</​sub>//​ a~//​T<​sub>​4</​sub>//,​ ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a //​ω<​sub>​4</​sub>//​.+  - Vypočtěte kruhové ​ frekvence ​ //​ω<​sub>​0</​sub>//,​ //​ω<​sub>​1</​sub>//,​ //​ω<​sub>​2</​sub>//,​ //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a~//​ω<​sub>​4</​sub>//​ odpovídající dobám //​T<​sub>​0</​sub>//,//​T<​sub>​1</​sub>//,​ //​T<​sub>​2</​sub>//,​ //​T<​sub>​3</​sub>//​ a~//​T<​sub>​s</​sub>//,​ ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro //​ω<​sub>​3</​sub>//​ a //​ω<​sub>​4</​sub>//​.
   - Vypočtěte ​ stupeň vazby //κ//.   - Vypočtěte ​ stupeň vazby //κ//.
   - Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a~graficky znázorněte.   - Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a~graficky znázorněte.
- 
  
  
Řádek 23: Řádek 22:
  
  
-vázané ​mechanické oscilátory,​ stupeň vazby+Vázané ​mechanické oscilátory,​ stupeň vazby.
  
  
Řádek 34: Řádek 33:
   - Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a~kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.   - Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a~kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.
   - Pracovní úkol 2 změřte pro dvě různé pružiny, nezapomeňte udat polohu vazby. Pracovní úkol 5 proměřte pro jednu pružinu.   - Pracovní úkol 2 změřte pro dvě různé pružiny, nezapomeňte udat polohu vazby. Pracovní úkol 5 proměřte pro jednu pružinu.
 +  - Pro každou pružinu vytiskněte jeden graf zachycující vázané kmity s odlišnou počáteční amplitudou.
  
  
zadani/107.txt · Poslední úprava: 13.03.2023 09:12 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.