Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:102

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:102 [10.02.2021 15:25]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
zadani:102 [18.04.2023 11:10] (aktuální)
Kodetová Veronika RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 16: Řádek 16:
     -  {{102eq02.gif}}     -  {{102eq02.gif}}
     -  {{102eq03.gif}}     -  {{102eq03.gif}}
-  - Data zaznamenávejte rovnou do tabulky v počítači,​ proveďte výpočty, nakreslete grafy. Při zpracování použijte lineární regresi.+  - Data zaznamenávejte rovnou do tabulky v počítači,​ proveďte výpočty, nakreslete grafy. Při zpracování ​výsledků měření metody statické i dynamické ​použijte lineární regresi.
  
  
Řádek 28: Řádek 28:
  
   - Pružiny charakterizujte rozměrem (např. délkou).   - Pružiny charakterizujte rozměrem (např. délkou).
-  - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Měření provádějte v~lineární oblasti zatížení.+  - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Měření provádějte v~lineární oblasti zatížení.  
 +  - Všechna naměřená data při zpracování lineární regresí fitujte obecnou přímkou.
   - Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa //m// a~pružin o~různých tuhostech //k//~je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.   - Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa //m// a~pružin o~různých tuhostech //k//~je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.
   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
zadani/102.1612967152.txt.gz · Poslední úprava: 10.02.2021 15:25 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.