Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
hodnoceni [ 7.10.2017 01:59]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Hodnocení referátů (protokolů)]
hodnoceni [ 7.10.2017 02:05] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Hodnocení referátů (protokolů)]
Řádek 20: Řádek 20:
 0 – 8 bodů\\ 0 – 8 bodů\\
 Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\ Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\
-  * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlo ​tj. např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s~teoretickou částí.+  * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlonapř. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s~teoretickou částí.
   * Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky,​ konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.   * Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky,​ konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.
   * Výsledky graficky. Grafy s~názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s~legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky.   * Výsledky graficky. Grafy s~názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s~legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky.
hodnoceni.txt · Poslední úprava: 7.10.2017 02:05 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.