Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
hodnoceni [23.04.2020 08:50]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Hodnocení jednotlivé úlohy]
hodnoceni [23.04.2020 08:56]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
- 
-===== Hodnocení jednotlivé úlohy ===== 
  
 Celkové hodnocení úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu). Celkové hodnocení úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).
  
-==== Hodnocení práce při měření ====+===== Hodnocení práce při měření ====
  
 0 – 3 body\\ 0 – 3 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění. Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
  
-==== Hodnocení referátů (protokolů) ====+===== Hodnocení referátů (protokolů) ​=====
  
-=== Teoretická část ===+==== Teoretická část ​====
  
 0 – 2 body\\ 0 – 2 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu. Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu.
-=== Výsledky a zpracování měření ===+==== Výsledky a zpracování měření ​====
  
 0 – 9 bodů\\ 0 – 9 bodů\\
Řádek 26: Řádek 25:
  
 Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s~přítomným vyučujícím. Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s~přítomným vyučujícím.
-=== Diskuse výsledků ===+==== Diskuse výsledků ​====
  
 0 – 4 body\\ 0 – 4 body\\
Řádek 35: Řádek 34:
   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​
  
-=== Závěr ===+==== Závěr ​====
  
 0 – 1 bod\\ 0 – 1 bod\\
 Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru. Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.
-=== Seznam použité literatury ===+==== Seznam použité literatury ​====
  
 0 – 1 bod\\ 0 – 1 bod\\
Řádek 50: Řádek 49:
 Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu. Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
  
- 
-===== Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty ===== 
- 
- 
-Studenti mají za povinnost změřit a zpracovat daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru. 
- 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů): === 
-  * **výborně** 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * **velmi dobře** 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů ​ 
-  * **dobře** 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů ​ 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 8 úloh (maximálně 160 bodů): === 
-  * **výborně** 136 – 160 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * **velmi dobře** 112 – 135 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * **dobře** 88 – 111 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 7 úloh (maximálně 140 bodů): === 
-  * **výborně** 119 – 140 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * **velmi dobře** 98 – 118 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * **dobře** 77 – 97 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~10~bodů 
  
hodnoceni.txt · Poslední úprava: 23.04.2020 08:56 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.