Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
hodnoceni [23.04.2020 08:50]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Hodnocení jednotlivé úlohy]
hodnoceni [23.04.2020 08:54]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
  
-===== Hodnocení jednotlivé úlohy ===== 
  
 Celkové hodnocení úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu). Celkové hodnocení úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).
  
-==== Hodnocení práce při měření ====+===== Hodnocení práce při měření ====
  
 0 – 3 body\\ 0 – 3 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění. Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
  
-==== Hodnocení referátů (protokolů) ====+===== Hodnocení referátů (protokolů) ​=====
  
 === Teoretická část === === Teoretická část ===
Řádek 50: Řádek 50:
 Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu. Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
  
- 
-===== Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty ===== 
- 
- 
-Studenti mají za povinnost změřit a zpracovat daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru. 
- 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů): === 
-  * **výborně** 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * **velmi dobře** 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů ​ 
-  * **dobře** 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů ​ 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 8 úloh (maximálně 160 bodů): === 
-  * **výborně** 136 – 160 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * **velmi dobře** 112 – 135 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * **dobře** 88 – 111 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 7 úloh (maximálně 140 bodů): === 
-  * **výborně** 119 – 140 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * **velmi dobře** 98 – 118 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * **dobře** 77 – 97 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~10~bodů 
  
hodnoceni.txt · Poslední úprava: 23.04.2020 08:56 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.