Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
hodnoceni [ 7.10.2017 02:05]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Hodnocení referátů (protokolů)]
hodnoceni [23.04.2020 08:53]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
  
-===== Hodnocení jednotlivé úlohy ===== 
  
-Hodnocení jednotlivé ​úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).+Celkové hodnocení ​úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).
  
 ==== Hodnocení práce při měření ==== ==== Hodnocení práce při měření ====
  
-0 – 5 bodů\\+ 
 +0 – 3 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění. Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
  
Řádek 14: Řádek 14:
 === Teoretická část === === Teoretická část ===
  
-0 – 1 bod\\+0 – 2 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu. Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu.
-=== Výsledky měření ===+=== Výsledky ​a zpracování ​měření ===
  
-0 – bodů\\+0 – bodů\\
 Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\ Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\
   * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlo, např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s~teoretickou částí.   * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlo, např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s~teoretickou částí.
Řádek 37: Řádek 37:
 === Závěr === === Závěr ===
  
-0 – 1 body\\+0 – 1 bod\\
 Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru. Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.
 === Seznam použité literatury === === Seznam použité literatury ===
Řádek 50: Řádek 50:
 Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu. Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
  
- 
-===== Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty ===== 
- 
- 
-Studenti mají za povinnost změřit a zpracovat daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru. 
- 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů): === 
-  * výborně 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů ​ 
-  * dobře 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů ​ 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 8 úloh (maximálně 160 bodů): === 
-  * výborně 136 – 160 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 112 – 135 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * dobře 88 – 111 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů 
  
hodnoceni.txt · Poslední úprava: 23.04.2020 08:56 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.