Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ereferaty [ 4.12.2018 14:09]
Drbohlav Tomáš Mgr.
ereferaty [24.08.2022 10:11] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Odevzdávání referátů]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Podrobné informace k elektronickému odevzdávpání ​referátů ======+====== ​Elektronické odevzdávání ​referátů ======
  
-Návrh poyknů pro studenty:+Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů.
  
-  * časový limit na odevzdání referátu je shodný s papírovým referátem (do přístího měření, ...) +===== Pokyny pro studenty =====
-  * nahrát lze zvlášť referát a zvlášť data, ale za odevzdaný se považuje referát až v okamžiku, kdy je nahrán neprázdný soubor s referátem a neprázdný soubor s naměřeným daty +
-  * odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání +
-  * formát referátu je omezen na PDF, formát naměřených dat není nijak omezen+
  
-Návrh poyknů pro učitele:+  * **Časový limit na odevzdání** referátu je daný řádem praktika (tj. do příštího měření nebo do 14 dnů, podle toho, co nastane dříve). 
 +  * Nezapomeňte na **titulní list** na začátku referátu. 
 +  * Je nutné nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až **v~okamžiku,​ kdy je nahrán soubor s~referátem a soubor s naměřenými daty**. 
 +  * Odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání. 
 +  * Referát musí být **v~PDF formátu**, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je **10~MB**. 
 +  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP (nepoužívejte jiné formáty jako např. rar). Podrobně též v kapitole [[zaznam|záznam z měření]]. 
 +  * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to. 
 +  * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu. 
 +===== Pokyny ​pro učitele ​=====
  
-  * +  * Zápis z~měření,​ podepsaný a obodovaný vyučujícím,​ student oskenuje nebo vyfotografuje. Originál v~papírové podobě zůstává v praktiku.  
 +  * Stažené referáty a soubory s daty z~měření jsou pojmenované podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání,​ data z~měření mají na konci ještě původní název souboru. 
 +  * Opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF, nebo lze připomínky napsat do nového souboru. Body prosím pište přímo do titulního listu. 
 +  * Opravený referát (soubor s~opravou) je třeba nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k~původnímu zpracovanému referátu během celého semestru. Maximální velikost opraveného referátu je **12~MB**. 
 +  * Do kolonky //Body za referát// se uvádí body za referát **BEZ** bodů za //práci při měření//,​ tyto body se vkládají samostatně po skončení měření. 
 +  * Vrácení referátů k~přepracování,​ zaškrtnutím vrátit k přepracování,​ slouží pro výjimečné případy. Jeho použití je vhodné konzultovat s~vedoucím praktika. Vrácení již ohodnoceného referátu k~přepracování na žádost studenta nelze provést přes internetovský přístup, v~tomto případě se vrácení provádí jiným přístupem do databáze.
  
  
  
ereferaty.1543928991.txt.gz · Poslední úprava: 4.12.2018 14:09 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.