Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ereferaty [ 5.12.2018 14:01]
Drbohlav Tomáš Mgr.
ereferaty [31.01.2020 09:03]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny pro učitele]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů ====== ====== Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů ======
  
-Návrh pokynů ​pro studenty:+===== Pokyny ​pro studenty ​=====
  
-  * časový limit na odevzdání referátu je shodný s papírovým referátem ​(do příštího měření, ...) +  * Časový limit na odevzdání referátu je daný řádem praktika ​(tj. do příštího měření ​nebo do 14 dnůpodle toho, co nastane dříve). 
-  * nahrát ​lze zvlášť referát a zvlášť data, ale za odevzdaný se považuje referát až v okamžiku, kdy je nahrán ​neprázdný ​soubor s referátem a neprázdný ​soubor s naměřeným daty +  * Nezapomeňte na titulní list na začátku referátu
-  * odevzdaný ​referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání +  * Je nutné ​nahrát zvlášť referát a zvlášť data. Za odevzdaný se považuje referát až **v~okamžiku, kdy je nahrán soubor s~referátem a soubor s naměřenými ​daty**. 
-  * formát referátu je omezen na PDF, formát naměřených dat není nijak omezen+  * Odevzdaný ​referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání. 
 +  * Referát musí být v~PDF formátu, formát naměřených dat není nijak omezen. Maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit, je 10~MB. 
 +  * Jako naměřená //data// je nutné nahrát soubor s~daty, razítkem, podpisem vyučujícího a s~udělenými body za měření - záznam z~měření oskenovaný nebo vyfocený, v~kvalitě dovolující přečtení. Dále je možné vložit datový soubor, například *.xls apod. Databáze umožňuje nahrát do kolonky //data// pouze jeden soubor, je-li souborů více, použijte ZIP. 
 +  * Referát označený //​k~vrácení//​ (k~přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v~okamžiku,​ kdy si student stáhne opravený referát označený za //​k~vrácení//​ (ikona s~vykřičníkem). Vysvětlení:​ pokud si ho stáhl již před vrácením, nestačí to. 
 +  * Při odevzdávání přepracovaného referátu se opět odevzdávají oba soubory, referát v~PDF a naměřená data v~libovolném formátu. 
 +===== Pokyny pro učitele =====
  
-Návrh pokynů pro učitele: +  * Zápis z~měření,​ podepsaný a obodovaný vyučujícím, student oskenuje nebo vyfotografuje. Originál v~papírové podobě zůstává v praktiku. ​ 
- +  * Stažené referáty a soubory s daty z~měření jsou pojmenované ​podle čísla úlohy, jména studenta, času měření a času odevzdání,​ data z~měření mají na konci ještě původní název souboru. 
-  * stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojemnované ​podle čísla úlohy, jména studenta, času měřenía času odevzdání,​ data z měření mají na konci ještě původní název souboru +  * Opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF, nebo lze připomínky napsat do nového souboru. Body prosím pište přímo do titulního listu. 
-  * +  * Opravený referát (soubor s~opravou) je třeba nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k~původnímu zpracovanému referátu během celého semestru. 
 +  * Do kolonky //Známka (body)// se uvádí body BEZ bodů za //práci při měření//,​ tyto body se vkládají samostatně po skončení měření. 
 +  * Vrácení referátů k~přepracování,​ zaškrtnutím vrátit k přepracování,​ slouží pro výjimečné případy. Jeho použití je vhodné konzultovat s~vedoucím praktika. Vrácení již ohodnoceného referátu k~přepracování na žádost studenta nelze provést přes internetovský přístup, v~tomto případě se vrácení provádí jiným přístupem do databáze.
  
  
  
ereferaty.txt · Poslední úprava: 8.04.2020 14:01 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.