Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ereferaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ereferaty [ 5.12.2018 14:01]
Drbohlav Tomáš Mgr.
ereferaty [14.03.2019 10:32]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny pro studenty]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů ====== ====== Podrobné informace k elektronickému odevzdávání referátů ======
  
-Návrh pokynů ​pro studenty:+===== Pokyny ​pro studenty ​=====
  
-  * časový limit na odevzdání referátu je shodný s papírovým referátem (do příštího měření, ​...+  * časový limit na odevzdání referátu je shodný s papírovým referátem (do "příštího měření" nebo do 14 dnůpodle toho, co nastane dříve
-  * nahrát lze zvlášť referát a zvlášť data, ale za odevzdaný se považuje referát až v okamžiku, kdy je nahrán neprázdný soubor s referátem a neprázdný soubor s naměřeným daty+  * nahrát lze zvlášť referát a zvlášť data, za odevzdaný se považuje referát až **v okamžiku, kdy je nahrán neprázdný soubor s referátem a neprázdný soubor s naměřenými ​daty**
   * odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání   * odevzdaný referát je možné přepsat opraveným souborem ještě **půl hodiny** po jeho **prvním** nahrání
-  * formát referátu je omezen na PDF, formát naměřených dat není nijak omezen+  * formát referátu je omezen na PDF, formát naměřených dat není nijak omezen ​(předpokládá se obrázek s daty z měření, datový soubor apod.), maximální velikost jednoho souboru, který lze vložit je 10~MB 
 +  * referát označený //k vrácení// (k přepracování) se považuje za //​vrácený//​ v okamžiku, kdy si student stáhne opravený referát 
 +  * pokud je referát vrácen opravujícím,​ lze ho odevzdat znovu, opět se odevzdávají obě věci, referát v PDF a naměřená data v libovolném formátu
  
-Návrh pokynů ​pro učitele:+===== Pokyny ​pro učitele ​=====
  
-  * stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojemnované ​podle čísla úlohy, jména studenta, času měření, a času odevzdání,​ data z měření mají na konci ještě původní název souboru +  * stažené referáty a soubory s daty z měření jsou pojmenované ​podle čísla úlohy, jména studenta, času měření, a času odevzdání,​ data z měření mají na konci ještě původní název souboru 
-  * +  * opravování se provádí buď přímo ve staženém PDF pomocí poznámek nebo do nového souboru, v obou případech je třeba opravený referát nahrát zpět jako PDF; studentovi i opravujícímu zůstává přístup k původnímu zpracovanému referátu během celého semestru 
 +  * do kolonky //​Hodnocení//​ se uvádí body BEZ započítaných bodů za //práci při měření//,​ tyto body obdrží student během měření 
 +  * vrácení referátů slouží pro výjimečné případy, jeho použití je vhodné konzultovat s vedoucím praktika
  
  
  
ereferaty.txt · Poslední úprava: 8.04.2020 14:01 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.