Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Ze života na katedře

Na této stránce můžete najít žhavé novinky, ale i poněkud "vychladlé", avšak zajímavé, informace vztahující se k práci a studiu na katedře. Úřední deska je věnována semestrálnímu rozvrhu, informaci o státních, rigorózních i doktorských zkouškách, termínu obhajob, informacím o zahraničních stipendiích, apod. Na nástěnce pak najdete aktuální témata seminářů a vypisovaných prací, úmluvy přednášek, diskusi členů katedry k současným problémům a další zprávy či novinky. Část této sekce je věnována také historii vzniku katedry, a jak doufáme, i vzpomínkám starších kolegů a minulých absolventů. Již tradiční lednová odborná soustředění katedry (pořádaná od roku 1973) jsou připomenuta několika obrázky, které navozují nostalgické vzpomínky na mládí a množství sněhu.

Něco málo z dávné historie katedry

Kde najdete absolventy našeho doktorského studia?

Galerie vedoucích katedry

Připomeňme si v krátkosti předchozí i současné vedoucí katedry:
Prof. Vilém Kunzl, 1. vedoucí katedry Vysoké frekvence a vakuové techniky, od roku 1960 pak katedry elektroniky a vakuové fyziky (na obrázku vpravo spolu s dalšími zakládajícími členy katedry -prof. RNDr. Ludmilou Eckertovou a prof. RNDr. Liborem Pátým). Prof. Kunzl byl vedoucím v letech 1953–1972.
Další dva vedoucí katedry, doc. RNDr. Jiřina Vejvodová (1972–1975) a prof. RNDr. Miloš Šícha (vedoucí od roku 1975 do roku 1990).
Vedoucím katedry v letech 1990–1996 (tj. až do své nemoci, která mu vedení katedry znemožnila) byl doc. RNDr. Zdeněk Hájek.
"Výměna stráží", vlevo odstupující vedoucí, doc. RNDr. Zdeněk Němeček (1996–1999) a vpravo nastupující vedoucí katedry, Prof. RNDr. Vladimír Matolín (1999–2007).
Od listopadu 2007 byla vedoucím katedry Prof. RNDr. Jana Šafránková (2007–2011).
Začátkem listopadu 2011 stanul v čele katedry opět Prof. RNDr. Vladimír Matolín.
Od července 2017 vystřídal prof. Matolína na vedoucí pozici Doc. RNDr. Jiří Pavlů.

Vzpomínka na zimní odborná soustředění katedry KFPP (a dříve KEVF)

Aktuality

Z publikací členů katedry

Co se tu řeší