Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Ze života na katedře

Na této stránce můžete najít žhavé novinky, ale i poněkud "vychladlé", avšak zajímavé, informace vztahující se k práci a studiu na katedře. Úřední deska je věnována semestrálnímu rozvrhu, informaci o státních, rigorózních i doktorských zkouškách, termínu obhajob, informacím o zahraničních stipendiích, apod. Na nástěnce pak najdete aktuální témata seminářů a vypisovaných prací, úmluvy přednášek, diskusi členů katedry k současným problémům a další zprávy či novinky. Část této sekce je věnována také historii vzniku katedry, a jak doufáme, i vzpomínkám starších kolegů a minulých absolventů. Již tradiční lednová odborná soustředění katedry (pořádaná od roku 1973) jsou připomenuta několika obrázky, které navozují nostalgické vzpomínky na mládí a množství sněhu.

Něco málo z dávné historie katedry

Kde najdete absolventy našeho doktorského studia?

Galerie vedoucích katedry

Připomeňme si v krátkosti předchozí i současné vedoucí katedry:
Prof. Vilém Kunzl, 1. vedoucí katedry Vysoké frekvence a vakuové techniky, od roku 1960 pak katedry elektroniky a vakuové fyziky (na obrázku vpravo spolu s dalšími zakládajícími členy katedry -prof. RNDr. Ludmilou Eckertovou a prof. RNDr. Liborem Pátým). Prof. Kunzl byl vedoucím v letech 1953–1972.
Další dva vedoucí katedry, doc. RNDr. Jiřina Vejvodová (1972–1975) a prof. RNDr. Miloš Šícha (vedoucí od roku 1975 do roku 1990).
Vedoucím katedry v letech 1990–1996 (tj. až do své nemoci, která mu vedení katedry znemožnila) byl doc. RNDr. Zdeněk Hájek.
"Výměna stráží", vlevo odstupující vedoucí, doc. RNDr. Zdeněk Němeček (1996–1999) a vpravo nastupující vedoucí katedry, Prof. RNDr. Vladimír Matolín (1999–2007).
Od listopadu 2007 byla vedoucím katedry Prof. RNDr. Jana Šafránková (2007–2011).
Začátkem listopadu 2011 stanul v čele katedry opět Prof. RNDr. Vladimír Matolín.

Vzpomínka na zimní odborná soustředění katedry KFPP (a dříve KEVF)

Aktuality

Z publikací členů katedry

Co se tu řeší